• Naujienos
 • Įgyvendintas „NordPlus Adult“ programos projektas

  Įgyvendintas „NordPlus Adult“ programos projektas

  Įgyvendintas „NordPlus Adult“ programos projektas Nr. NPAD-2014/10153

  „Reikiami įgūdžiai profesiniame rengime statybų sektoriuje“

  Trys švietimo sektoriaus organizacijos iš Lietuvos, Danijos ir Norvegijos baigė įgyvendinti „NordPlus Adult“ programos projektą Nr. NPAD-2014/10153 „Reikiami įgūdžiai profesiniame rengime statybų sektoriuje“. Veiklos tipas – teminis tinklas su mobilumo veiklomis viduje. Projekto tikslinės grupės: mokiniai, mokytojai, profesinio rengimo statybų pramonėje personalas, statybų pramonės asociacijos, įmonės. Organizacijos: Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centras (Lietuva), Bergeno techninis koledžas (Norvegija), CELF (Danija). Projektas prasidėjo 2014 m. rugsėjo 1 d., projekto trukmė 2 metai.

  Šios organizacijos rengia statybininkus, itin reikalingus statybų pramonei. Šalių manymu, yra aktualu ir svarbu supažindinti studentus, mokytojus su mokymo programomis, mokymo strategijomis, metodais, dalyvauti projekto veiklose, surinkti informaciją apie darbo rinkos poreikius, žinias, kurių reikės statybų pramonėje ateityje.

  Projekto metu sukurtas teminis tinklas tarp Norvegijos, Danijos ir Lietuvos suaugusiųjų profesinio mokymo organizacijų statybų pramonei, atlikti trys išsamūs švietimo profesinio rengimo situacijos tyrimai kiekvienoje šalyje (Norvegijoje, Danijoje, Lietuvoje) ir identifikuotos galimos profesinio mokymo įgūdžių spragos statybų sektoriuje. Sukurtas rekomendacijų sąvadas statybų sektoriaus profesinio mokymo programoms. Sukurti ir išleisti DVD – 80 vnt. lietuvių ir 240 vnt. anglų kalbomis su rekomendacijomis profesinio mokymo įstaigoms statybų sektoriuje. 2016 04 27 surengta baigiamoji projekto konferencija Kaune, kurioje dalyvavo apie 30 svečių. Gegužės mėnesį vietinės sklaidos konferencijos vyko Norvegijoje, Danijoje. Šiuo metu vykdoma projektų rezultatų sklaida. Projekto pradžioje buvo sukurtas projekto logotipas ir interneto svetainė http://www.rightskills.eu/
  .

  Projekto rezultatai tiesiogiai turės įtakos profesinio mokymo organizacijoms mokant suaugusiuosius statybininko profesijos, netiesiogiai paveiks asociacijas, įmones. Projektas suteiks suaugusiesiems naujų įgūdžių, šiuolaikinių žinių, sukurti DVD bus naudojami mokymo procesuose.

  Išleistame DVD aptartos temos, atspindinčios didelius pokyčius statybų pramonėje: tai naujos, aplinką tausojančios technologijos, kaštų mažinimas, didelė konkurencija, darbo jėgos judumas ir būtinybė prisiderinti prie šių kintančių sąlygų. Glaudi partnerystė tarp statybų pramonės įmonių ir švietimo institucijų yra labai svarbi siekiant, kad profesinis rengimas atitiktų ateities poreikius.

  DVD aptarta, kad ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. ES visi nauji pastatai bus beveik nulinės energijos. Direktyva reikalauja, kad valstybės narės parengtų nacionalinius planus, kaip padidinti beveik nulinės energijos pastatų skaičių ir užtikrinti, kad būtų skatinama pertvarka į beveik nulinės energijos pastatus. Lietuvos nacionalinėje energetikos strategijoje nurodoma, kad iki 2020 m. plėtojant darnią energetiką bus įgyvendinamos šios strateginės iniciatyvos: kasmet 1,5 proc. didinamas energijos vartojimo efektyvumas; iki 2020 m. renovavus daugumą pastatų, Lietuvoje šilumos energijos vartojimas sumažės 30–40 proc., mažės CO2 išmetimai.

  Trečias projekto susitikimas įvyko Danijoje 2015 m. spalio 20–22 d. Susitikimo metu susipažinta su CELF profesinio mokymo centru, susipažinta su Nordic Built Charter dokumentu Tai Šiaurės šalių iniciatyva siekiant paspartinti darnią statybų pramonės plėtrą. Dokumentą inicijavo Šiaurės šalių prekybos ir pramonės ministrai, dokumentas aprėpia visus Šiaurės šalių statybų pramonės privalumus, formuoja patrauklią ir veiksmingą aplinką bendradarbiauti, perteikia realius pasaulinio lygio, įvairios apimties statybų projektus.

  Atsižvelgdamas į pasaulio poreikius, Šiaurės šalių statybų sektorius vienija pajėgas ir pabrėžia bendrus tvarių sprendimų Šiaurės šalių regionui privalumus, pagrįstus Šiaurės šalių statybos principais pagrįsta aplinkotvarka, kuri:

  • kuria palankią žmonėms aplinką ir gerina gyvenimo kokybę;

  • pagrįsta darnia plėtra kaip inovatyvaus mąstymo ir aukšto žinių lygio rezultatu;

  • jungia gyvenimo mieste ir gamtos teikiamus privalumus;

  • gyvavimo ciklo metu nesukuria jokių šalutinių kenksmingų produktų;

  • yra funkcionali, išmani ir estetiška, atitinka geriausias Šiaurės šalių dizaino tradicijas;

  • sukurta ilgam: yra tvirta, lanksti ir ilgalaikė;

  • naudoja vietines žaliavas ir prisitaiko prie regioninių sąlygų;

  • kuriama ir palaikoma partneriams skaidriai bendradarbiaujant tarp sektorių ir disciplinų;

  • naudoja įvairiu mastu pritaikomas ir visuotinai pripažintas koncepcijas;

  • yra naudinga žmonėms, verslui ir gamtinei aplinkai.

  Bergeno techniniame koledže buvo atliktas mokinių tyrimas. Konstatuota:

  • beveik visi buvę mokiniai pastebi, kad mokymo procesą būtina labiau kompiuterizuoti, o kai kurie netgi pasiūlė, kokių kompiuterinių programų reikia statybų sektoriui;

  • dalis apklaustųjų pažymėjo, jog skirtumas tarp kolegijos aplinkos ir realaus darbo sąlygų statybų sektoriuje yra dramatiškas. Statybų įmonėse reikalaujama dirbti greitai, būdinga ilga darbo diena. Kai kuriose įmonėse viršvalandžiai yra tapę norma;

  • daugelis studentų pabrėžė, kad patekus į statybos pramonę teko prisitaikyti prie pokyčių, ypač susidūrus su skirtumu tarp savo lūkesčių ir to, kas iš tiesų vyksta statybų aikštelėse;

  • dauguma buvusių mokinių pastebi, jog darbui statybų sektoriuje geriau pasirengti padėtų glaudesnis bendradarbiavimas su įmonėmis, didesnis jų įsitraukimas į darbuotojų parengimo procesus.

  Buvę mokiniai pabrėžė, jog šiuo metu statybų sektoriuje dirba daug imigrantų, tad tampa svarbi užsienio kalbų mokėjimo, susikalbėjimo problema. Šiuo metu plačiai taikoma praktika – pagrindinius dokumentus, instrukcijas pateikti ir kitomis kalbomis, pavyzdžiui, šalia norvegų – lenkų, anglų kalba. Taip pat būtina daugiau dėmesio skirti bendravimo įgūdžiams.

  Visi projekto susitikimai buvo įvertinti dalyvių anonimiškais klausimynais, atliktas galutinis įvertinimas.

  Projektas pagerino darbuotojų kompetenciją suaugusiųjų švietimo srityje: kūrybiškumo ir motyvacijos darbe, komunikacijos, komandinio darbo, kalbų, IT, projektų administravimo veiklose, suteikė daugiau kultūros, istorijos ir geografijos žinių.

  Projektas finansuojamas „NordPlus adult“ programos http://www.nordplusonline.org

  Daugiau informacijos: http://www.rightskills.eu/

  Projekto koordinatorius: Tomas Vilčinskas tomas.vilcinskas71@gmail.com
  tel. +370 603 19 110

  Norvegija: Signe Olga Gangsoy Signe.Olga.Gangsoy@hfk.no

  Danija: Claus Brandt Kristensen clkr@celf.dk


Skip to content