• Naujienos
 • Įgyvendintas „Erasmus+“ programos mobilumo projektas daugiabučių namų renovacijos srityje

  Įgyvendintas „Erasmus+“ programos mobilumo projektas daugiabučių namų renovacijos srityje

  Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centras kartu su partneriais inicijavo „Erasmus+“ mobilumo projektą „Pastatų renovatorius“, kuriuo siekta tinkamai parengti Lietuvos statybų specialistus daugiabučių atnaujinimo programai. Projekto siunčiantys partneriai: Alytaus profesinio rengimo centras, Vilniaus statybininkų rengimo centras, Klaipėdos statybininkų mokykla, Veisiejų technologijos ir verslo mokykla, Plungės technologijų ir verslo mokykla.

  Projekto tikslai: susipažinti tiek Lietuvoje, tiek priimančiose šalyse (Danija, Vokietija) su pastatų renovacijos pavyzdžiais; ugdyti praktikos darbų atlikimo dalykinius ir technologijų įgūdžius; pagerinti ryšius su socialiniais partneriais (verslo įmonėmis, amatų rūmais), o mokiniams atlikti praktikas su verslo įmonių atstovais; ugdyti projekto dalyvių kūrybiškumą, norą dirbti komandoje, atsakomybės jausmą; skatinti darbų kvalifikuotą ir kokybišką atlikimą; optimalaus medžiagų ir žaliavų gamybinių pajėgumų naudojimą; medžiagų ir konstrukcijų kokybės tikrinimą; didinti profesinio mokymo patrauklumą; skatinti aktyvų pilietiškumą, kultūrų dialogą, socialinę įtrauktį, solidarumą, savigarbą; tarptautiškumo kompetencijų įgyjimą; novatoriškumo, mokymosi mokytis, pažinimo, socialines, asmenines, kūrybiškumo kompetencijas, iniciatyvumą; europinės kompetencijas.

  Projekte įgyvendinti projekte 5 stažuočių srautai, iš viso 68 dalyviai stažavosi Danijos, Vokietijos įmonėse ir profesinio rengimo centruose.

  Paskutinysis vizitas vyko Danijoje, CELF profesinio rengimo centre „Nykobink“ Falsteryje. Mokiniai praktikos metu mokėsi statyti pastatą iš akytojo betono blokelių. Jie dirbo pasidaliję į tris grupes. Pastačius namelius, juos reikėjo apšiltinti akmens vata, nutinkuoti, paskui padengti glaistu ir paruošti dažymui. Šie darbai užėmė beveik tris savaites. Vėliau mokiniai mokėsi medžio darbų, susipažino su medžio apdorojimo įrankiais ir gamino medinius langus savo nameliams. Patys įstatė langus, juos apšiltino akmens vata, plyšius užpildė silikonu. Viena diena buvo skirta susipažinti su santechnikos darbais. Mokiniai turėjo įrengti vandentiekio sistemą iš metalinių vamzdžių ir juos pajungti prie radiatoriaus. Viena diena buvo skirta medžio apdorojimo staklių priežiūrai, ašmenų, grandinių keitimui ir galandimui. Priešpaskutinę praktikos dieną mokiniai turėjo išardyti savo statytus namelius ir sutvarkyti statybos aikštelę.

  Stažuočių metu mokiniai ne tik dirbo. Jiems buvo skirta plati kultūrinė programa: lankė miestus, istorijos paminklus, muziejus, sportavo, važinėjosi dviračiais.

  Įgyvendintas projektas teigiamai veikė mokinių ugdymą, profesinį tobulėjimą atliekant pastato renovaciją. Stažuočių metu dalyviai susipažino su Vokietijos, Danijos įmonių ir profesinio mokymo centrų patirtimi rengiant statybininkus. Vokietijos, Danijos įmonės, profesinio rengimo centrai yra toli pažengę į priekį rengiant statybininkus, efektyviai sprendžia medžiagų parinkimo, statybos kokybės, efektyvumo problemas.

  Projektas sustiprino projekto dalyvių konkuruoti darbo rinkoje, ekologinės ekonomikos gebėjimus. Projekte buvo siekiama pusiausvyros tarp bendrųjų ekologiškos gyvensenos gebėjimų (angl. green skills, pavyzdžiui, mažinti atliekų kiekį, efektyviau vartoti energiją) ir specializuotų gebėjimų, o tai yra akcentuojama išsivysčiusiose Vakarų Šalyse.

  Projektas svarbus dalyvių profesiniam tobulėjimui, siekiant įgyti naujų žinių, gebėjimų, kompetencijų. Projektas didina dalyvių konkurencingumą darbo rinkoje, karjeros galimybes, įgalina būti mobiliu-mobilesniu Europos rinkoje, skatina asmeninį tobulėjimą, motyvaciją mokintis, dirbti, tobulinti turimą kvalifikaciją ar įgyti naują. Šiandieninei darbo rinkai reikalingas kvalifikuotas specialistas, sugebantis prisitaikyti prie naujų darbo sąlygų, mokantis dirbti kokybiškai, sparčiai, savarankiškai.

  Visi mokiniai gavo Europass mobilumo dokumentus, jų įgytos žinios ir įgūdžiai buvo įvertinti ir užskaityti siunčiančiose organizacijose. Mokiniai patobulino kalbinius, socialinius, įgūdžius, įgijo daugiau pasitikėjimo savimi, labiau domisi specialybe, stažuotė padės susirasti ateityje geresnį darbą.

  Projektinė veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

  Daugiau informacijos:

  Ričardas Šeštokas, Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centro direktorius. Tel. (8 37) 45 14 34, el. p. info@profcentras.lt

  Tomas Vilčinskas, Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centro projektų vadovas. Tel. (+370) 687 52 810, el. p. tomas.vilcinskas71@gmail.com

Skip to content