• Į Europos solidarumo korpusą kviečiamos prisijungti organizacijos

  Praėjus trims mėnesiams nuo Europos solidarumo korpuso veiklos pradžios, kai suinteresuotiems jauniems europiečiams suteikta galimybė registruotis korpuso duomenų bazėje, ja gali imti naudotis akredituotos organizacijos, teiksiančios galimybes vykdyti solidarumo veiklą. Minėtoje bazėje šios organizacijos gali ieškoti potencialių darbuotojų, stažuotojų ar savanorių tarp beveik 24 000 užsiregistravusių jaunuolių.Manoma, jog jau šį pavasarį veiklos galės imtis keli šimtai asmenų, o vėlesniais mėnesiais – dar tūkstančiai kitų.

  Už švietimą, kultūrą, jaunimo reikalus ir sportą atsakingas Komisijos narys Tiboras Navracsicsius sakė: „Gerokai pasistūmėta vykdant Europos solidarumo korpuso iniciatyvą. Korpuso duomenų bazę atvėrėme organizacijoms ir valdžios institucijoms, taigi jas galima pradėti sieti su jaunuoliais. Netrukus pirmieji jauni europiečiai galės imtis veiklos. Didžiuojuosi, kad prie korpuso jau prisijungė nemažai jaunuolių, pasirengusių siekti pokyčių. Dabar raginu organizacijas pasekti šiuo pavyzdžiu ir suteikti kuo daugiau veiklos galimybių.“

  Siūlyti vykdyti Europos solidarumo korpuso veiklą gali labai įvairios organizacijos: pavyzdžiui, nevyriausybinės organizacijos, pilietinės visuomenės organizacijos, nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos ar socialinės įmonės. Šiame pradiniame etape prie Europos solidarumo korpuso norinčios prisidėti organizacijos gali kreiptis dėl finansavimo pagal esamas ES finansavimo programas. Šiuo metu Europos solidarumo korpusas remiamas pagal aštuonias programas.

  Kiekviena norinti dalyvauti organizacija turi įsipareigoti atlikti Europos solidarumo korpuso veiklos uždavinius ir laikytis jo principų, taip pat prisijungti prie Europos solidarumo korpuso chartijos, kurioje nustatomos šalių teisės ir pareigos visais solidarumo veiklos etapais.

  Informacija norinčioms dalyvauti organizacijoms (anglų kalba)

  Daugiau informacijos

Skip to content