• Naujienos
 • Gruodžio 15-oji – paskutinė diena laiku deklaruoti ir sumokėti nekilnojamojo turto mokestį

  Gruodžio 15-oji - paskutinė diena laiku deklaruoti ir sumokėti nekilnojamojo turto mokestį

  Mokestis mokamas už nekilnojamąjį turtą, kurio vertė viršija 220 tūkst. €. Per daug mokesčio už 2015 metus sumokėję gyventojai permoką galės susigrąžinti.

  Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad gyventojai, kuriems nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto vertė viršija 220 tūkst. €, iki gruodžio 15 d. turi pateikti nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijas (forma KIT715) ir sumokėti nekilnojamojo turto mokestį. Mokesčio tarifas siekia 0,5 proc. vertės, viršijančios 220 tūkst. €.

  Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Kauno AVMI) primena, kad gyventojai, kuriems nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto (toliau – NT) vertė viršija 220 tūkst. €, iki gruodžio 15 d. turi pateikti nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijas (forma KIT715) ir sumokėti nekilnojamojo turto mokestį (toliau – NTM). Mokesčio tarifas siekia 0,5 proc. vertės, viršijančios 220 tūkst. €.

  Pažymėtina, kad šiemet kiekvienas mokėtojas turi pateikti ne šeimos, o individualią deklaraciją (forma KIT715), nes kiekvienas individualiai taiko neapmokestinamąją vertę. Individuali vertė turėtų būti taikoma ir sutuoktiniams, valdantiems NT bendrąja jungtine nuosavybės teise. VMI taip pat akcentuoja, kad tie gyventojai, kurie NTM už 2015 metus jau sumokėjo senąja tvarka, kai NT vertė buvo apskaičiuojama visai šeimai, permoką galės susigrąžinti“, – teigia Kauno AVMI viršininkė Judita Stankienė.

  Apskaičiuojant NTM už 2015 metų mokestinį laikotarpį, papildoma lengvata taikoma šeimos nariams priklausančio NT vertei, jei tos šeimos augina tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, ar tos šeimos augina neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Tokiu atveju neapmokestinamoji NT, priklausančio šeimos nariams, vertė didinama 30 procentų (66 tūkst. €) ir yra taikoma individualiai kiekvienam iš sutuoktinių jų pasirinktu santykiu.

  Kauno AVMI duomenimis, 2014 metais Kauno apskrityje mokesčių mokėtojai pateikė 221 NT mokesčio deklaraciją, deklaruota suma siekė daugiau nei 131 tūkst. € (tuomet – per 450 tūkst. Lt).

  Išsami informacija apie „prabangaus“ NTM pasikeitimus skelbiama VMI interneto svetainėje www.vmi.lt
  .

  VMI primena, kad NTM apmokestinami tokie gyventojams nuosavybės teise priklausantys arba įsigyjami gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statiniai ar patalpos, žuvininkystės statiniai ir inžineriniai statiniai, kurių vertė viršija 220 tūkst. € (išskyrus atvejus, kai šis turtas naudojamas pajamoms iš žemės ūkio veiklos gauti (uždirbti), teikiant laidojimo paslaugas, švietimo darbui, kaip kūrybinės dirbtuvės (studijos) individualiai kūrybinei veiklai, kulto apeigų reikmenų gamybai, taip pat socialinei globai ir socialinei priežiūrai).

  Kauno AVMI primena, kad aktualią informaciją mokesčių klausimais, seminarų dalijamąją medžiagą, paaiškinimus ir komentarus galima rasti savarankiškai adresu www.vmi.lt
  . Pasikonsultuoti su VMI specialistais mokesčių klausimais galima paskambinus telefonu 1882 arba +370 5 255 3190
  . Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5 metus.

Skip to content