• Naujienos
 • Geroji narystės patirtis: įgyti konkurencinį pranašumą

  Geroji narystės patirtis: įgyti konkurencinį pranašumą

  Balandžio 3 d. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose susitiko grupė naujųjų bendruomenės narių, įstojusių į organizaciją 2012-2013 m. Susitikimo tikslas – pasikeisti sukaupta narystės patirtimi ir sužinoti įmonių lūkesčius.

  Kauno PPA rūmų generalinis direktorius dr. Vytautas Šileikis pabrėžė, kad narystė rūmuose padeda įsiterpti konkurencinėje kovoje tarp lyderių: tampi matomu (produktas, įmonė, vadovas), girdimu (esi rūmų „choro“ dalyvis), įsitrauki į reprezentatyvų tinklą, tampi solidarios bendruomenės nariu, kurioje duodamas gausi dar daugiau, gali naudotis ekspertų ir kitų gerąja patirtimi, saviugdos priemonėmis, suteikiama demokratiškai sutvarkyta erdvė saviraiškai.

  „Rūmai padeda tapti lyderiu, nes interesai atstovaujami deramu lygmeniu (tampi informuotu laiku ir pagal interesus, gauni prieigą prie rūmų paslaugų paketų su geriausiu kainos ir kokybės santykiu, turi galimybę pasirinkti darbininkus ir įtakoti jų profesinio rengimo procesus bei turinį, įgyji galimybę pasinaudoti ES struktūrinės paramos instrumentais ir sulauki naudos iš rūmų vykdomų projektų, per tinklą ateina inovacijos, verslo internacionalizavimas“, – kalbėjo rūmų generalinis direktorius.

  Apie savo gerąją patirtį pasakojo bendruomenės nariai.

  UAB „Scandinavian Accounting and Consulting“ Verslo apskaitos departamento vadovas Vidmantas Milius išskyrė itin gausius rūmų renginius, įdomią klubinę veiklą ir informacines galias. „Įdomus sutapimas – sinergijos dėsnis buvo atrastas tais pačiais metais, kai Lietuvoje susikūrė rūmai – 1925 m.“, – pastebėjo V. Milius.

  UAB „Transer“ vadovas Vaidas Bernotas prisipažino, kad būti vienam versle yra labai sunku ir nenaudinga: „Jei nori augti kaip verslininkas, kaip vadovas, kaip asmenybė, turi būti bendruomenėje. Tobulėti kaip asmeniui geresnės vietos nėra“, – pabrėžė V. Bernotas.

  UAB „Grand ERP“ vadovas Gediminas Kleiva kaip savo narystės rūmuose motyvą pateikė galimybę bendrauti ir pasitikrinti, ar dirba teisinga linkme. G. Kleiva – vienas iš rūmuose steigiamo IT specialistų klubo iniciatorių.

  UAB „Elodėja“ direktoriaus pavaduotoja Jūratė Banienė papasakojo, kad jų kelias į rūmus prasidėjo nuo seminarų lankymo: „Informacijos yra daug ir ji brangi. Rūmai jos suteikia sistemiškai ir protinga kaina. Be to, mums svarbu ir tai, kad čia buriasi verslas, kuriam ne tas pats, kokioje aplinkoje gyvename, kaip plėtosis Kaunas ir pan.“

  „Iš kiekvieno renginio ganame vieną ar kelis naudingus kontaktus“, – sakė UAB „Regasta“ bendrasavininkis Gintautas Mažeika.

  Susitikime dalyvavo kelios dešimtys pastaraisiais metais į rūmus įstojusių narių.

Skip to content