• Naujienos
 • Generalinė asamblėja

  Generalinė asamblėja

  Generalinė asamblėja: svarbiausia – eiti pirmyn

  Svarbu – pradėti. Po to – eiti pirmyn. Tokia sentencija vasario 23 d. „Park Inn“ viešbutyje prasidėjo rūmų ataskaitinė-rinkiminė Generalinė asamblėja. Kas ketverius metus šaukiamame visuotiniame rūmų narių susirinkime apžvelgiama pasibaigusios kadencijos veikla, konstruojami strateginiai uždaviniai artimiausiems ketveriems metams, renkama nauja vadovybė. Pareikšti savo valią į Generalinę asamblėją susirinko beveik du trečdaliai rūmų narių.

  Nuo 1996 m. rūmų prezidentu renkamas prof. Mečislovas Rondomanskas pateikė paskutiniųjų ketverių metų veiklos ataskaitą.

  Ataskaitoje – apie naudą verslui ir pažangą

  „Kiekvieną dieną mes kūrėme konkrečius dalykus, kiekviena diena mums grąžino tiek, kiek jai davėme, kiek įdėjome savo pastangų, kompetencijos, širdies. (…) Svarbiausia, kad mes nepametėme iš akių horizonto, neatsisakėme užsibrėžtų tikslų ir nuosekliai siekėme pažangos. Sakau žodį MES, turėdamas galvoje visus mus, visus rūmų narius ir partnerius, kurie apsijungia bendruomenės sąvoka, – kalbėjo rūmų prezidentas. – Rūmai buria verslo bendruomenę, atstovauja jos bendriesiems interesams ir juos gina santykiuose su valdžia, tokiu būdu realizuoja verslo savivaldą. Rūmai teikia paslaugas verslo įmonėms, padėdami joms užsitikrinti konkurencingumą prekių, paslaugų bei darbo rinkose. Rūmai verslo labui vykdo dalį valstybės deleguojamųjų funkcijų ir atsako už jas.“

  Pasak prezidento, rūmų taryba, atsiliepdama į narių lūkesčius ir regiono reikmes, dirbo tikrai intensyviai; konstruktyviai veikta su rūmų asociacija, pvz., derantis dėl Nacionalinio susitarimo, organizuojant aukščiausiojo lygio susitikimus bei konferencijas; spręsti nacionalinio lygmens verslo aplinkos uždaviniai per sąveiką su kolegomis pramonininkais; atstovauta verslui per 60 atstovų prie įvairių valstybės valdymo institucijų.

  Rūmai veikė kaip informacijos agentūra. Rūmų tinklas pasaulyje yra pats didžiausias (daugiau kaip 13000 rūmų, Europoje – 1706). Tinklas yra pati geriausia priemonė informacijos mainams. Rūmai per ją tenkino verslo poreikius. Teikta tarptautinė pagalba. Verslo misijos „į ten“ ir „iš ten“, tarptautinės parodos, konferencijos, verslo kontaktų renginiai, kelių į tarptautines paramos verslui programas atvėrimas padėjo spręsti eksporto ir užsienio prekybos bei kooperacijos uždavinius, ypač SVV įmonėms. Rūmai teikė pagalbą įmonėms integruojantis į Europos Sąjungą. 2008 m. Kauno PPA rūmai konkurso tvarka laimėjo teisę dalyvauti Europos verslo ir inovacijų tinklo programoje ir tapo Lietuvos konsorciumo nacionaliniu koordinatoriumi. Pažangu tai, kad verslas per šią programą gavo nemokamas paslaugas.

  Prezidento teigimu, Kauno rūmai labai atsakingai ir profesionaliai teikė dokumentų įforminimo paslaugas. Įgyvendintos LR Profesinio mokymo įstatyme numatytos funkcijos, rūmai jau yra pasirengę akreditacijai.

  „Vertinant svarbiausius rezultatus verslo savivaldoje būtina pabrėžti, kad būtent šios kadencijos metu regioniniu lygmeniu įvyko pozityvus lūžis santykiuose su Kauno savivaldybe. Reguliariai buvo rengiamos konstruktyvios diskusijos „verslo pusryčių“ forma. Šį dialogą vainikavo sausio mėnesį miesto Tarybos priimtas sprendimas steigti „Verslo tarybą“ paritetiniais pagrindais atstovaujant po 5 atstovus nuo rūmų, krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos bei savivaldybės. „Verslo taryba“ taps pirmąja Lietuvoje, atverianti naują savivaldos ir dialogo kultūros su verslo sluoksniais puslapį. Kitas pavyzdys – pusantrų metų trukusi kova dėl Viešojo logistikos centro. Verslo ir valdymo institucijų sąveika davė konkretų rezultatą, sukūrė precedentą, kuriuo būtina sekti“, – sakė prezidentas.

  Kalbėdamas apie pasiektą pažangą per pastaruosius ketverius metus, prezidentas pabrėžė narystės plėtrą. Per kadenciją rūmų narių sudėtis atsinaujino lygiai per pusę: priimti 143 nauji nariai, iš jų 60 vien per praėjusius metus. Buvo pasiekta pažangos narių motyvacijoje dalyvauti verslo bendruomenės gyvenime. Per šiuos ketverius metus susikūrė ir išvystė veiklą verslo profesionalų – Finansų vadovų, Personalo vadovų, Verslo vadovų klubai, o Verslo moterų tinklas ne tik davė pradžią verslo moterų judėjimui visoje Lietuvoje, bet ir įgyvendino tris projektus, du iš kurių buvo tarptautiniai.

  Rūmai pirmaisiais šios kadencijos metais užbaigė patį didžiausią savo veiklos istorijoje ES struktūrinės paramos projektą, kurio vertė buvo per du milijonus litų. Iš viso įgyvendinti 26 projektai, iš kurių naudos gavo 5449 įmonės.

  „Esame tikrai ryškūs PPA rūmai Lietuvoje. Esame augantys, kylantys savo kokybe, reikalingi nariams ir reikšmingi socialiniai partneriai valstybės valdymo institucijoms“, – pabrėžė prof. M. Rondomanskas.

  Visa 2008-2011 m. rūmų veiklos ataskaita yra išleista atskiru 128 psl. leidiniu. Asamblėjai buvo pateikta ir Revizijos komisijos ataskaita. Abi ataskaitos patvirtintos.

  Pagarbos ženklai

  Padėkojęs bendruomenei už pasitikėjimą ir beveik du dešimtmečius trukusį bendrą darbą, prof. M. Rondomanskas paskelbė nebekandiduosiąs naujai kadencijai.

  Už ilgametį ir atsakingą atstovavimą verslui, už didžiulį asmeninį indėlį įtvirtinant Kauno PPA rūmus ir sektiną pavyzdį kitoms organizacijoms prof.M. Rondomanskui Ministro Pirmininko padėką įteikė Vyriausybės kancleris Deividas Matulionis.

  Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidentas Rimantas Stankevičius Kauno PPA rūmų prezidentui įteikė pirmojo laipsnio – aukso „Darbo žvaigždę“. Tai aukščiausias rūmų sistemos apdovanojimas. Po 1939 m. šis ypatingos pagarbos ženklas iki šiol buvo įteiktas tik vieną kartą – 2009 m. už nuopelnus Lietuvai juo apdovanotas LR Prezidentas Valdas Adamkus. M. Rondomanskas yra antrasis asmuo Lietuvoje, įvertintas aukso „Darbo žvaigžde“.

  Kauno regiono plėtros tarybos pirmininkas, Kauno rajono meras V.Makūnas prezidentui M. Rondomanskui įteikė rajono savivaldybės apdovanojimą – plaketę su rajono simbolika. Vasario 16-osios išvakarėse miesto meras A. Kupčinskas apdovanojo profesorių Santakos garbės ženklu.

  Tarp Generalinės asamblėjos svečių buvo LPPAR asociacijos garbės prezidentas, pirmasis Kauno rūmų prezidentas prof. Simas Ramutis Petrikis, Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos prezidentas Jonas Guzavičius, Vilniaus PPA rūmų prezidentas Vaclovas Kontrauskas, žemės ūkio ministras Kazimieras Starkevičius. Anksčiau buvęs Kauno apskrities viršininku ir miesto vadovu jis suvokė partnerystės su verslo bendruomene svarbą, skatino ir rėmė pirmąsias rūmų rengtas verslo ir inovacijų parodas Kaune, pasirašė pirmąsias bendradarbiavimo sutartis su rūmais. Asamblėjoje jam įteiktas „Rūmų ambasadoriaus“ raktas.

  Rūmų „Padėkos ženklai“ asamblėjos metu įteikti ilgametei rūmų Marijampolės filialo darbuotojai Danai Liukinevičienei, UAB „Frondita“ direktoriui Gintarui Vanagui, UAB „Kauno Baltija“ generaliniam direktoriui Vidui Butkui, UAB „Marijampolės pieno konservai“ generalinei direktorei Aldonai Kvedarienei, advokatų profesinės bendrijos „Nordia Baublys Partners“ partneriui advokatui Evaldui Rapolui, UAB „Romasta group“ prezidentui Romui Pavasariui.

  Išrinktas naujas rūmų prezidentas ir taryba

  Į Kauno PPA rūmų prezidento pareigas 2012–2015 m. kadencijai rūmų tarybos, veikusios iki šios asamblėjos, sprendimu buvo pasiūlytas Benjaminas Žemaitis, UAB „Novameta“ valdybos pirmininkas.

  Rūmų taryba, siūlydama Benjamino Žemaičio kandidatūrą, rėmėsi tokiais motyvais: UAB „Novameta“ yra Kauno PPA rūmų narys nuo 2003 m. Tai gamybinė įmonė, gaminanti įrangą maisto pramonei. Jos metinė apyvarta 12 mln. Lt, 80 proc. produkcijos yra eksportuojama. B. Žemaitis yra aktyvus rūmų bendruomenės narys, daro reikšmingą įtaką puoselėjant bendruomenės santykių kultūrą, aktyviai dalyvavo susitikimuose su savivaldybės atstovais. B.Žemaitis buvo vienas iš 12 Lietuvos delegatų pirmajame Europos įmonių parlamente, kurį organizavo Eurochambres. Jis žino valstybės valdymo struktūrą, sugeba suformuluoti klausimus, sugeba girdėti ir žino verslininkų poreikius. Turi visuomeninio darbo patirties. B.Žemaitis yra moralaus verslo šalininkas, orientuotas į rezultatą, yra komandinio darbo šalininkas.

  Už indėlį į šalies ekonomiką, darbo vietų kūrimą, verslo bendruomenės santykių puoselėjimą B. Žemaitis 2008 m. apdovanotas antrojo laipsnio – sidabro „Darbo žvaigžde“.

  Generalinė asamblėja beveik vienbalsiai (susilaikius 2) išrinko B. Žemaitį rūmų prezidentu naujajai kadencijai.

  Viceprezidentais tapo: prof. M. Rondomanskas, UAB „Mantinga“ generalinis direktoriusKęstutis Svitojus, UAB „Baltijos paslaugų brokeris“ valdybos pirmininkas dr. Jonas Koryzna, Kauno kolegijos direktorius dr. Mindaugas Misiūnas ir advokatas Evaldas Rapolas.

  Į naująją rūmų tarybą, be prezidento ir viceprezidentų, išrinkti: Jonas Sirvydis, AB „Achema“ generalinis direktorius, Fausta Puzanovienė, UAB „Metga“ generalinė direktorė, Saulius Valunta, UAB „Serfas“ direktorius, dr. Vladas Lašas, UAB „Skubios siuntos“ generalinis direktorius, Vytas Čičelis, UAB „Dinaka“ generalinis direktorius,Algimantas Stasys Anužis, DnB banko Kauno klientų aptarnavimo skyriaus vadovas,Zigmas Dargevičius, UAB „Liuks“ direktorius., Alfonsas Meškauskas, UAB „Baldai jums“ generalinis direktorius, Valdas Paulauskas, UAB „Hidrosta“ generalinis direktorius, Alvydas Grevas, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro vadovas, Tomas Skėrys, UAB „Autotoja“ valdybos pirmininkas ir UAB „Eoltas“ generalinis direktorius, Vaida Butkuvienė, UAB „Aurita“ vadovė, Finansų vadovų klubo pirmininkė, Nerijus Šėža, UAB „Šėža ir partneriai“ vadovas, Verslo vadovų klubo steigiamosios tarybos pirmininkas, Eduardas Jasas, UAB „SDG“ generalinis direktorius“.

  Prezidentas pristatė veiklos programines gaires ateinančiam ketverių metų laikotarpiui:

  – daugiau dėmesio bus skiriama solidarumo principams ugdant verslo bendruomenės santykius;

  – bus tobulinamas grįžtamasis ryšys iš verslo įmonių, kad reikšmingai geriau būtų patenkinti jų lūkesčiai ir poreikiai;

  – bus siekiama reikšmingos pažangos kuriant sisteminį bendradarbiavimą su viešosiomis įstaigomis „Versli Lietuva“, „Investuok Lietuvoje“;

  – reikės užtikrinti sisteminį bendradarbiavimą su integruotais mokslo, studijų ir verslo slėniais „Santaka“ bei „Nemunas“;

  – reikės išplėsti ir įdiegti modernias technologijas savitarpio pagalbos „Narys – nariui“ programoje;

  – bus siekiama pažangos vystant rūmų atstovybių tinklą regione.

  Naujoji rūmų taryba rūmų administracijos vadovo – generalinio direktoriaus vairą ketveriems metams vėl patikėjo dr. Vytautui Šileikiui.

  Foto galerijoje – Generalinės asamblėjos akimirkos


Skip to content