• Naujienos
 • Force Majeure pažymų išdavimas dėl sausros sukeltų nuostolių

  Force Majeure pažymų išdavimas dėl sausros sukeltų nuostolių

  Lietuvos prekybos pramonės ir amatų rūmai pagal veiklos zonas (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių rūmai), vadovaudamiesi teisės aktais[*], išduoda Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančias pažymas ūkine – komercine veikla užsiimantiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

  Šiuo metu ekstremali situacija dėl sausros padarinių žemės ūkio sektoriuje yra paskelbta visoje Lietuvoje. Ūkininkai, patyrę nuostolių dėl sausros ir negalintys vykdyti įsipareigojimų partneriams pagal pasirašytas sutartis, gali kreiptis į prekybos, pramonės ir amatų rūmus, kurie išduoda nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure) liudijančias pažymas. Šios pažymos gali būti sutarties šalių panaudotos kaip faktinis įrodymas dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo ar civilinės atsakomybės taikymo.

  Rūmai, išduodami pažymą dėl nenugalimos jėgos, įsitikina ne tik tam tikrų faktinių aplinkybių egzistavimu, bet ir įvertina, ar būtent šios aplinkybės lėmė sutarties nevykdymą. Pavyzdžiui, ar ūkininkas galėjo numatyti atitinkamą aplinkybę bei jos poveikį sutartinių prievolių vykdymui, negalėjo to išvengti, nugalėti kliūties ar poveikio.

  Rūmai primena, kad norint gauti pažymą, reikia per protingą terminą nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo pradžios, per kurį būtų neišnykę įrodymai, kuriais remiantis būtų galima nustatyti nenugalimos jėgos buvimo faktą, pateikti rūmams, kurių veiklos zonoje atsirado ir egzistuoja ar egzistavo nenugalimos jėgos aplinkybės, šiuos dokumentus:

  1. prašymą rūmų generaliniam direktoriui;

  2. sutarties ir jos lydimųjų dokumentų (išskyrus konfidencialią informaciją, kurios šalys sutarė neatskleisti tretiesiems asmenims), pagal kuriuos asmuo dėl nenugalimos jėgos aplinkybių neįvykdė savo įsipareigojimų, kopijas;

  3. kompetentingų institucijų išduotų dokumentų, įrodančių egzistavimą tam tikrų faktinių aplinkybių, iš kurių galima spręsti apie nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimą, kopijas (pvz., kompetentingos institucijos sprendimas paskelbti ekstremalią situaciją, hidrometeorologinės tarnybos pažymą apie neįprastai didelį kritulių vietovėje kiekį ir pan. );

  4. dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo per protingą terminą pranešė apie nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimą kitai sutarties šaliai, kopijas;

  5. kitų dokumentų, pagrindžiančių nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimą, kopijas.

  Rūmai, suprasdami ūkininkų situaciją, pažymas, kurios turi būti išduotos per 20 darbo dienų, stengsis išduoti kaip galima greičiau. Išdavimo terminas visada priklauso nuo to, ar tvarkingai pateikti visi dokumentai ir reikalingos kopijos, ar laiku į rūmų užklausas atsako kitos institucijos, savivaldybių administracijos.

  Pažymos išduodamos sumokėjus atlygį – 200 eurų. Daugiau informacijos rūmai teikia:

  Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Vilniaus ir Alytaus apskritims): tel. 8 (5) 213 5550, el. p. vilnius@cci.lt

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Kauno ir Marijampolės apskritims): tel.8 (37) 229212, el.p chamber@chamber.lt

  Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Klaipėdos ir Tauragės apskritims): tel. 8 (46) 390861, el. p. klaipeda@kcci.lt

  Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Šiaulių ir Telšių apskritims), tel. 8 (41) 523903, el.p. siauliai@chambers.lt

  Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Panevėžio ir Utenos apskritims), tel. 8 (45) 463687 el.p. panevezys@chambers.lt

  * Pažymos išduodamos remiantis šiais teisės aktais:

  1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksu

  http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=107687

  2. LRV nutarimu nr. 840 „Force Majeure taisyklės“

  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=29724p_query=p_tr2=2

  3. LRV nutarimu nr. 222 „Force Majeure“ pažymų išdavimo tvarka

  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=36741p_query=p_tr2=2

Skip to content