• Naujienos
 • Finansininkų klubo narių profesinė kelionė

  Finansininkų klubo narių profesinė kelionė

  Kauno PPA rūmų Finansininkų klubo narės spalio 21-25 d. lankėsi Strasbūre ir Liuksemburge.

  Profesinėje kelionėje dalyvavo klubo pirmininkė Vaida Butkuvienė – finansinių paslaugų įmonės „Aurita“ direktorė, Rima Povilauskienė – UAB „Kavera“ vyr. finansininkė , ASU Vadybos ir ekonomikos fakulteto dekanė prof. Astrida Slavickienė, KTU Ekonomikos ir vadybos fakulteto doc. dr. Aušrinė Lakštutienė ir Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakulteto lektorė Danutė Binkienė.

  Profesinės kelionės programą pavyko įgyvendinti nuoširdžiai talkinant Europos Parlamento narei dr. Laimai Andrikienei. Ji suorganizavo susitikimus, suteikiančius galimybę bendrauti ir diskutuoti su Europos Parlamento, Europos investicijų banko, Europos audito rūmų pareigūnais bei Lietuvos nuolatinės atstovybės prie Europos Tarybos atstovu ambasadoriumi Gediminu Šekšniu.

  Europos Parlamente Strasbūre KFK narės susipažino su Europos Parlamento struktūra, darbo organizavimu, sprendimų priėmimo mechanizmu, sąveika su kitomis ES institucijomis. Taip pat dalyvavo susitikime su EP nariais Laima Andrikiene (EP Tarptautinės prekybos komitetas) ir Ivar Padar (EP Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas).

  Susitikimų metu diskutuota apie tai, kad ekonomikos ir finansų nuosmukis smarkiai pakeitė ES ekonominio valdymo sandarą, todėl svarbi naujų valdymo struktūrų parlamentinė kontrolė, atskaitomybės užtikrinimas. Itin reikšminga į sustiprintos ekonomikos valdyseną įtraukti nacionalinius parlamentus ir EP. Daug dėmesio skirta euro įvedimo Lietuvoje temai.

  KFK narės stebėjo EP posėdį, kai vyko diskusijos dėl EP ir Tarybos reglamentų, kuriais keičiamos tam tikros direktyvos, ir dalyvavo A. Sacharovo premijos įteikime 1990 m. laureatei Aug San Suu Kyi, kovotojai už demokratiją iš Birmos. 1990 m. ji buvo kalėjime, tuomet premiją atsiėmė sūnus. Dabar premija iškilmingai įteikta jai pačiai.

  KFK narės susitiko su LR nuolatiniu atstovu prie Europos Tarybos ambasadoriumi Gediminu Šerkšniu.

  Liuksemburge Europos investicijų banke rūmų klubo atstoves sutiko lietuvis Edvardas Bumšteinas. Pagrindinis EIB uždavinys – paremti ekonomiškai silpnesnių regionų plėtrą.

  Thomas Timme, dirbantis su Baltijos šalimis, pateikė duomenų apie 2005-2012 m. su Lietuva pasirašytas paskolos sutartis 1737 mln. eurų sumai. Šioje srityje Lietuva užima paskutinę vietą.

  Europos audito rūmuose vyko susitikimas su šių rūmų narės Rasos Budbergytės kabineto vadovu Tomu Mackevičiumi ir Ville Itala, Europos audito rūmų nariu iš Suomijos.

  KFK delegacijos narės tiek Europos Parlamente, tiek Audito rūmuose išsakė smulkaus verslo poziciją, kad ES projektinės lėšos nesuteikė pakankamai galimybių smulkaus verslo plėtrai. Daugelis verslininkų dėl sudėtingos, painios projektų teikimo ir atsiskaitymo tvarkos rizikuoja patirti dideles sąnaudas ir nelaimėti projektų, todėl nepasinaudoja galimybe ir neteikia paraiškų. Atsakyta, kad Lietuva pati susikūrė painias taisykles ir pati paprašė lėšų tam tikroms sritims.

  Kauno PPAR Finansininkų klubas pirmą kartą organizavo profesinę kelionę. Tai, kad ji pavyko ir netgi viršijo lūkesčius, esame dėkingi europarlamentarei L. Andrikienei, jos padėjėjai A. Dapkutei, lydėjusiai į visus susitikimus. Vizitas įsimintinas ne tik dėl profesinių žinių bagažo papildymo – dar reikšmingesnį įspūdį padarė žmonės, su kuriais teko bendrauti. Tai ne tik aukšto rango pareigūnai – tai itin veiklūs, ryžtingi ir atsakingi žmonės, gebantys labai nuoširdžiai perteikti savo patirtį, paprastai bendrauti ir nesivaržantys garsiai pasakyti, kad myli savo šalį.Skip to content