• Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms

  Įstatyme numatyta, kad finansinė paskata bus teikiama toms pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, kurios kiekvienas iš šeimos narių būtų deklaravęs gyvenamąją vietą arba įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka:

  1. Lietuvos Respublikos piliečiams ir jų šeimos nariams,

  2. Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiams ir jų šeimos nariams,

  3. Užsieniečiams, turintiems Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje,

  4. Užsieniečiams, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje.

  Įstatymu reglamentuoti finansinės paskatos dydžiai – nustatyta, kad būsto kredito suma, nuo kurios jaunoms šeimoms suteikiama subsidija, negalės būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų.

  Įstatymu nustatyta, kad iki 15 procentų suteikto būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos jaunos šeimos galės panaudoti žemės sklypui, kuriame yra būstas arba planuojama jį statyti, įsigyti.

  Įstatyme įtvirtintus reikalavimus atitinkančios jaunos šeimos, pageidaujančios gauti minėtą finansinę paskatą, dėl pažymos turės kreiptis į savivaldybės, kurios teritorijoje ketina įsigyti pirmąjį būstą, administraciją, pateikdamos prašymą ir nustatytus dokumentus.

  Įstatyme nustatyta, kad tais atvejais, kai būstas įsigyjamas iš jaunos šeimos narių artimųjų giminaičių, jauna šeima neturės teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms. Reglamentuotos ir jaunų šeimų pareigos prašant bei gavus finansinę paskatą.

  Įstatymas įsigalios 2018 09 01.

  Dokumentą skaitykite čia
  .

  TAR, 2018 06 26, Identifikacinis kodas 2018-10518
  .

Skip to content