• Naujienos
 • Europos smulkiojo verslo akto ataskaitoje – Lietuvos rezultatai

  Mažosiose ir vidutinėse įmonėse Lietuvoje dirba apie tris ketvirtadalius visų šalies darbuotojų (t. y. 10 proc. daugiau nei ES vidurkis). Lietuvoje mažosios ir vidutinės įmonės sudaro 99,8 proc. visų įmonių skaičiaus (ES vidurkis taip pat apie 99,8 proc.), įdarbina apie 76 proc. visų šalies darbuotojų (ES vidurkis apie 66 proc.) ir sukuria apie 70 proc. šalies bendrojo vidaus produkto (ES vidurkis apie 57,5 proc.).

  Lietuva viršijo Europos Sąjungos vidurkį verslumo, atsakingo administravimo, valstybės pagalbos ir viešųjų pirkimų bei aplinkos srityse. Tai konstatuojama Europos Komisijos paskelbtoje Europos smulkiojo verslo akto ataskaitoje, kuri šiandien pristatyta Mažųjų ir vidutinių įmonių asamblėjoje Bratislavoje.

  Šioje ataskaitoje kasmet įvertinami Lietuvos pasiekimai gerinant aplinką labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ). Bendrosios rinkos ir galimybių gauti finansavimą srityse Lietuva atitinka Europos Sąjungos vidurkį.

  Smulkiojo verslo aktu ES valstybės narės informuojamos apie verslo aplinkos gerinimo priemonių gaires. Kasmet šio dokumento įgyvendinimo ataskaitose pateikiama informacija apie priimtas konkrečias priemones, mažinančias verslui tenkančią administracinę naštą, lengvinančias verslo steigimą, didinančias prieigą prie finansinių išteklių ES valstybėse narėse.

  Europos Komisijos iniciatyva parengtas Smulkiojo verslo aktas yra pavyzdinė ES politikos iniciatyva mažosioms ir vidutinėms įmonėms remti. Ją sudaro įvairios politikos priemonės, grindžiamos dešimčia verslo aplinkos gerinimo principų. Kasmet skelbiamomis Europos smulkiojo verslo akto ataskaitomis siekiama parodyti naujausias tendencijas ir nacionalinės politikos strategijas, kurios turi įtakos mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

  Daugiau informacijos

Skip to content