• Naujienos
 • Europos Komisijos viešoji konsultacija dėl galimybės įvesti mokesčius Europos maisto saugos tarnybai už leidimų išdavimą.

  Europos Komisija (EK) svarsto galimybę įvesti mokesčius pramonės įmonėms už pateiktų dokumentų vertinimą Europos maisto saugos tarnybai (EFSA) ir leidimų išdavimą.

  Teisės aktai, nustatantys leidimų gavimo procedūras maistui, medžiagoms, procesams arba teiginiams, naudojamiems maisto grandinėje, pagrindinai yra nukreipti į bendro leidimo, kad juo pasinaudotų visi operatoriai, išdavimą. Šiuo metu moksliniai maisto produktų ir pašarų vertinimai yra pilnai padengiami iš ES biudžeto. Kai kuriais atvejais leidimas nėra bendras, o skirtas tik tam tikram leidimo turėtojui, kuris įgauna tam tikrą ekonominį pranašumą iš leidimų sistemos.

  EFSAI pateiktų dokumentų leidimui gauti vertinimo kaštai yra apmokami valstybės lėšomis, net jeigu leidimas duos naudą ne tik pareiškėjui bet ir leidžiamos produkto/medžiagos gamintojams, proceso, bandymo ar teiginio naudotojams. Todėl kyla klausimas, ar viešieji pinigai turėtų būti naudojami privatiems interesams?

  Yra 18 sektorių maisto grandinėje, kuriems gali būti taikomi mokesčiai. Leidimų suteikimas reguliuojamiems produktams turi svarbią įtaką Europos maisto rinkai, ir mokesčių įvedimas turėtų būti įvertintas įtakos inovacijoms, rinkų prieigos, Europos pramonės konkurencingumo kontekste. Galimas kainų paskirstymas ir pasiūlymų nauda priklausys nuo verslo apimčių. Todėl yra svarbu nustatyti, kaip skirtingi pasirinkimai įtakotų MVĮ ir mikro įmonių konkurencingumą, jų verslo aplinką ir visus kitus aspektus, susijusius su papildomų mokesčių įvedimu.

  Atsižvelgiant į apklausos rezultatus, įtakos vertinimas numatys tam tikrą tvarką ir/arba išimtis mažoms ir vidutinėms įmonėms, susijusias su mokesčių mokėjimu EFSAI už paraiškos dokumentų vertinimą leidimams gauti.

  Daugiau informacijos apie organizuojamą konsultaciją rasite paaiškinamajame dokumente
  .

  Klausimynas yra anonimiškas. Visi surinkti duomenys bus griežtai konfidencialūs.

  Prašome užpildyti klausimyną
  ir iki kovo 26 d. atsiųsti į:

  Kauno PPAR (Kauno, Šiaulių ir Marijampolės apskričių įmonės) el. paštu jolanta.dominauskiene@chambers.lt
  . Informaciją teikia tel. (8 37) 22 92 12 (Jolanta Dominauskienė).

  Klaipėdos PPAR (Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskričių įmonės) el. paštu rimante.sniuolyte@chambers.lt
  . Informaciją teikia tel. (8 46) 39 08 63 (Rimantė Šniuolytė).

  Vilniaus PPAR (Vilniaus, Alytaus, Ukmergės ir Panevėžio apskričių įmonės) el. paštu marijus.muralis@cci.lt
  . Informaciją teikia tel. (8 5) 213 64 80 (Marijus Muralis).

  Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir maloniai kviečiame naudotis Europos verslo ir inovacijų tinklo (Enterprise Europe Network) paslaugomis: www.paramaverslui.eu

  Pagarbiai,

  Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklo)

  projekto vadovas Aivaras Knieža

Skip to content