• Naujienos
 • Europos Komisijos pirmininkas: pagrindinės mintys apie ES padėtį

  Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude’as Junckeris vakar Strasbūre Europos Parlamento nariams perskaitė 2017 m. pranešimą apie Europos Sąjungos padėtį
  . Jis pristatė ateinančių metų prioritetus ir išdėstė savo viziją, kokia ES galėtų būti 2025 metais. Jis taip pat pateikė Vieningesnės, stipresnės ir demokratiškesnės Europos Sąjungos kūrimo planą
  .

  Pagrindinės 2017 m. pranešimo apie Sąjungos padėtį mintys:

  Pakelkime bures „Metas padaryti pirmąsias išvadas po diskusijų [apie Europos ateitį]. Laikas nuo apmąstymų pereiti prie veiksmų, nuo diskusijų – prie sprendimų. Šiandien norėčiau Jums pristatyti, koks būtų mano įsivaizduojamas „šeštasis scenarijus. (…) Man Europa reiškia ne vien bendrąją rinką, pinigus ar eurą. Pirmiausia ji reiškia vertybes.“ „Mano šeštajame scenarijuje yra trys kertiniai Sąjungos principai: laisvė, lygybė, teisinė valstybė“. „Šie principai yra pamatai, ant kurių mes statome vieningesnę, stipresnę, demokratiškesnę Sąjungą“.

  Veiksmų planas „Mūsų ateitis negali likti tik scenarijumi. (…) Rytojaus Sąjungą turime parengti šiandien. (….) 2019 m. kovo 30 d. tapsime 27 valstybių narių Sąjunga. Siūlau visai 27 narių Sąjungai ir ES institucijoms tam gerai pasirengti. (…) Viliuosi, kad 2019 m. kovo 30 d. europiečius vienys Sąjunga, kurioje mes visi ginsime savo vertybes, kur visos valstybės narės deramai laikysis teisinės valstybės principo, (…) kur būsime pakloję tvirtus ekonominės ir pinigų sąjungos pamatus, kad gandų ir negandų laikais galėtume apsaugoti savo bendrą valiutą neprašydami pagalbos iš šalies, (…) ir kur Komisijai ir Europos Vadovų Tarybai vadovaus visoje Europoje demokratiškai išrinktas vienintelis pirmininkas. (…) Toks mano „šeštasis scenarijus“.

  Darbuotojų komandiravimas
  „Sąjungoje, kur visi lygūs, negali būti antrarūšės darbo jėgos. Už tą patį darbą toje pačioje vietoje visiems turi būti mokama tiek pat.“

  Europos darbo institucija
  „Absurdiška, kad bendrojoje rinkoje turime bankininkystės instituciją, kuri prižiūri, kaip būtų laikomasi bankininkystės standartų, bet neturime bendros darbo institucijos teisingumui užtikrinti. Mes tokią instituciją įsteigsime.“

  Dvejopos kokybės maisto produktai
  „Sąjungoje, kur visi lygūs, negali būti antrarūšių vartotojų. Man nepriimtina, kad vienose Europos šalyse vartotojams parduodami prastesnės kokybės maisto produktai nei kitose šalyse. (…) Slovakai nenusipelnė gauti mažiau žuvies Slovakijoje perkamuose žuvies piršteliuose, vengrai – mažiau mėsos Vengrijoje gaminamuose patiekaluose, čekai – mažiau kakavos Čekijoje parduodamame šokolade.“

  Teisinės valstybės principas. „Europoje teisės įstatymai pakeitė jėgos įstatymus. (…) Teisinės valstybės principas Europos Sąjungoje – ne pasirenkamasis dalykas. Tai privaloma sąlyga. (…) Visi privalo laikytis Teisingumo Teismo sprendimų. Nepaisydami jų arba ribodami nacionalinių teismų laisvę iš piliečių atimame jų pagrindines teises.“

  Šengeno erdvė. „Jei norime sustiprinti savo išorės sienų apsaugą, turime nedelsdami atverti Šengeno erdvę Bulgarijai ir Rumunijai. Taip pat turime leisti Kroatijai tapti visateise Šengeno nare, kai ji atitiks visus kriterijus. „

  Euro zona
  „Jei norime, kad euras mūsų žemyną vienytų, o ne skaldytų, jis turi būti daugiau nei vien rinktinių šalių grupės valiuta. Euras turi būti bendra visos Europos Sąjungos valiuta.“

  Plėtra „Privalome suteikti patikimą plėtros perspektyvą Vakarų Balkanų šalims. (…) Akivaizdu, kad per šią kadenciją kitos plėtros nebus. (…) Bet per kitą kadenciją Europos Sąjungoje bus daugiau nei 27 narės.“

  Turkija „Turkija jau kurį laiką labai tolo nuo Europos. (…) Žurnalistų vieta – žinių tarnybose, o ne kalėjimuose. Jų vieta ten, kur karaliauja žodžio laisvė. (…) Kreipiuosi į Turkijos valdžią: paleiskite mūsų žurnalistus.“

  Balsavimas dėl mokesčių kvalifikuota balsų dauguma „Labai pritariu tam, kad kvalifikuotos balsų daugumos balsavimas būtų taikomas sprendimams dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės, PVM, sąžiningų skaitmeninės pramonės mokesčių ir finansinių sandorių mokesčio.“

  Europos ekonomikos ir finansų ministras
  „Mums reikia Europos ekonomikos ir finansų ministro pareigybės: Europos ministro, kuris remia ir skatina mūsų valstybių narių struktūrines reformas.“

  Kova su terorizmu. „Raginu įsteigti Europos žvalgybos padalinį, kuris užtikrintų, kad žvalgybos tarnybos ir policija automatiškai dalytųsi duomenimis, susijusiais su teroristais ir užsienio kovotojais.“

  Stipresnė pasaulio veikėja. „Norėčiau, kad valstybės narės apsvarstytų, kurie užsienio politikos sprendimai galėtų būti priimami kvalifikuota balsų dauguma, o ne vienbalsiai. Sutartis tą jau numato.“

  Geresnis reglamentavimas
  „Neturime kištis į savo piliečių kasdienį gyvenimą. (…) Neturime jų užversti naujomis iniciatyvomis ar siekti vis didesnės kompetencijos. Kompetenciją, kai prasminga, turime grąžinti valstybėms narėms. (…) Šį mėnesį įsteigsiu Subsidiarumo ir proporcingumo darbo grupę, kad labai kritiškai pažvelgtų į visas politikos sritis ir pabandytų užtikrinti, kad veiktume tik ten, kur ES teikia didesnę naudą.“

  Institucinė reforma „Europa veiktų geriau, jei sujungtume Europos Komisijos ir Europos Vadovų Tarybos pirmininkų pareigybes. Europą būtų galima lengviau suprasti, jei laivą vairuotų vienas kapitonas. (…) Turėdami vieną pirmininką geriau atskleistume tikrąjį Europos Sąjungos, kaip valstybių sąjungos ir piliečių sąjungos, pobūdį.“

  Prekyba „Viso pasaulio partneriai ėmė rikiuotis prie mūsų durų, kad su mumis sudarytų prekybos susitarimus. (…) Šiandien siūlome pradėti derybas dėl prekybos su Australija ir Naująja Zelandija. (…) Norėčiau kartą ir visiems laikams pasakyti, kad nesame naivūs laisvosios prekybos šalininkai. Europa visuomet turi ginti savo strateginius interesus. Todėl šiandien siūlome naują ES investicijų atrankos sistemą.“

  Kibernetinis saugumas „Kibernetiniai išpuoliai demokratijos ir ekonomikos stabilumui gali kelti didesnį pavojų nei ginklai ir tankai. (…) Kad galėtume apsiginti, šiandien mums Komisija siūlo naujų priemonių, tarp jų – Europos kibernetinio saugumo agentūrą.“

  Europos Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio pranešimo apie Europos Sąjungos padėtį 2017 m. interneto svetainė: https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_lt

Skip to content