• Europos Komisijos konsultacijos „10 labiausiai SVV veiklą sunkinančių teisės aktų“

  Europos Komisija paskelbė viešąsias konsultacijas siekdama nustatyti 10 Europos Sąjungos direktyvų ir reglamentų, labiausiai sunkinančių labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių veiklą. Remdamasi konsultacijų rezultatais, EK peržiūrės galiojančius teisės aktus.

  Konsultacijos skelbiamos svarbiausiose srityse: vartotojų apsauga (elektroninė prekyba, maisto sauga, darbo teisės, aplinkos apsaugos reikalavimai, energijos tiekimas ir vartojimas, produktų sauga (ženklinimas, tikrinimas)), paslaugų teikimas užsienyje, profesinių kvalifikacijų pripažinimas, viešieji pirkimai, bendrovių teisė, intelektinė ir pramoninė nuosavybė, statistika, mokesčiai, transportas ir kt. Konsultacijos bus vykdomos iki 2012 m. gruodžio 21 d.

  Siekiant nustatyti MVĮ veiklą labiausiai apsunkinančius ES teisės aktus yra reikalingas aktyvus dalyvavimas, todėl kviečiama dalyvauti šioje EK iniciatyvoje ir užpildyti klausimyną.

  Kaip galite pateikti savo nuomonę?

  Užpildant EK interneto puslapyje esantį klausimyną. EK konsultacijų interneto puslapio nuoroda: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-consultation-new/index_lt.htm
  . Atsakymus į klausimus galima pateikti lietuvių kalba, taip pat bet kuria oficialiąja ES kalba.

  Prieš pildant klausimyną, atkreiptinas dėmesys į tai, kad skaidrumo tikslais organizacijos (įskaitant NVO, prekybos asociacijas, komercines įmones ir kt.) raginamos viešai paskelbti su jų veikla susijusią informaciją užsiregistruodamos Interesų grupių atstovų registre ir įsipareigodamos laikytis jo elgesio kodekso:

  1. Jei jūsų organizacija įregistruota registre, pateikdami nuomonę, pirmame puslapyje nurodykite organizacijos pavadinimą, adresą ir registracijos numerį. Tada jūsų nuomonė bus laikoma jūsų organizacijos nuomone. Klausimyno nuoroda: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=SMETOP10lang=lt
   .

  2. Jei jūsų organizacija registre neįregistruota, galite registruotis adresu: http://europa.eu/transparency-register/index_en.htm
   .

  3. Skaidrumo registre neužsiregistravusių organizacijų nuomonės bus paskelbtos atskirai. Neįregistruotos organizacijos savo nuomones gali pateikti internete šiuo adresu: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=SMETOP10lang=lt
   .

  Siekiant efektyvesnio šios iniciatyvos įgyvendinimo prašoma el. paštu raminta.krulikauskiene@ukmin.lt
  iki 2012 m. gruodžio 21 d. pasidalinti jūsų pastebėjimais dėl sunkiausiai įgyvendinamų reikalavimų, taikomų MVĮ, t. y. įvardinti konkrečias nuostatas iš tam tikrų Europos Sąjungos teisės aktų.

  PRIDEDAME:

  1. Klausimyno pavyzdinė forma, 10 lapų.

  Klausimynas.pdf

Skip to content