• Europos Komisijos iniciatyvos pažangiai, novatoriškai ir tvariai pramonei

  Rugsėjo 13 d. skaitytame metiniame pranešime apie Sąjungos padėtį
  Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude’as Junckeris pareiškė: „Norėčiau, kad mūsų pramonė taptų stipresnė ir konkurencingesnė. Šiandien mūsų pristatoma naujoji pramonės politikos strategija padės mūsų pramonės įmonėms ir toliau dominuoti arba tapti dominuojančiomis pasaulyje inovacijų diegimo, skaitmeninimo ir priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo srityse.“

  Atnaujintoje ES pramonės politikos strategijoje
  visos esamos ir naujos iniciatyvos sutelkiamos į visapusišką pramonės strategiją. Pagrindiniai nauji ES pramonės politikos strategijos elementai:

  • Didinamas pramonės kibernetinis saugumas. Sukuriamas Europos kibernetinio saugumo tyrimų ir kompetencijos centras, taip pat nustatoma visose valstybėse narėse pripažįstama ES masto produktų ir paslaugų sertifikavimo sistema.

  • Pasiūlymas dėl Laisvo ne asmens duomenų judėjimo reglamento, kuris sudarys sąlygas laisvai perduoti duomenis iš vienos valstybės į kitą, padės modernizuoti pramonę ir sukurti tikrai bendrą Europos duomenų erdvę.

  • Nauji su žiedine ekonomika susiję veiksmai, įskaitant plastiko strategiją ir atsinaujinančiųjų biologinių išteklių gamybos ir pavertimo biologiniais produktais bei bioenergija gerinimo priemones.

  • Intelektinės nuosavybės sistemos modernizavimas, siūlant subalansuotą, aiškią ir nuspėjamą esminių standartų patentų Europos licencijavimo sistemą.

  • Viešųjų pirkimų sistemos veikimo ES efektyvinimas, įskaitant savanorišką mechanizmą, kad didelius infrastruktūros projektus planuojančioms valdžios institucijoms būtų suteikta aiškumo ir gairių.

  • Įgūdžių darbotvarkės taikymas naujiems svarbiems pramonės sektoriams, tokiems kaip statyba, plienas, popierius, žaliosios technologijos ir atsinaujinančioji energija, gamyba ir jūrų laivyba.

  • Tvaraus finansavimo strategija siekiant geriau nukreipti privačiojo kapitalo srautus į tvaresnes investicijas.

  • Subalansuotos ir pažangios prekybos politikos
   ir tiesioginių užsienio investicijų, dėl kurių gali kilti grėsmė saugumui arba viešajai tvarkai, tikrinimo Europos sistemos
   iniciatyvos.

  • Patikslintas svarbiausių žaliavų sąrašas
   . Komisija ir toliau padės užtikrinti saugų bei tvarų tiekimą ir žaliavų įperkamumą ES gamybos pramonei.

  • Nauji pasiūlymai dėl netaršaus, konkurencingo ir junglaus judumo, įskaitant griežtesnius CO2 išmetimo standartus, taikomus lengviesiems automobiliams ir furgonams.

  Dalis pasiūlymų – sudėtinių šios strategijos dalių – jau yra priimta, dalis bus priimta dar šį rudenį. Šios strategijos įgyvendinimas – bendra įvairių subjektų atsakomybė. Jo sėkmė priklausys nuo ES institucijų, valstybių narių, regionų pastangų ir bendradarbiavimo bei nuo aktyvaus pačios pramonės vaidmens.

  Daugiau informacijos: http://europa.eu/!BC97Cu

Skip to content