• Europos Komisijos apklausa dėl duomenų mainų

  Remiantis Europos Komisijos 2017 m. sausio mėn. patvirtintu „Europos duomenų ekonomikos kūrimo“ komunikatu, Europos Komisijos užsakymu yra atliekama ES šalių įmonių apklausa dėl duomenų mainų tarp įmonių ES šalyse.

  Šiuo tyrimu norima įvertinti dalinimosi duomenimis ir pakartotinio jų naudojimo tarp įmonių (kurios nėra tiesioginiai konkurentai) ekonominę vertę ir galimybes, tikimasi nustatyti keitimosi duomenimis kliūtis ir sėkmės veiksnius. Taip pat, siekiama išsiaiškinti kiekybinį duomenų pasidalijimą tarp Europos ekonominės erdvės (EEE) bendrovių ir galimai praleistų verslo galimybių skaičių dėl duomenų nepasidalinimo.

  Tai yra pirmas toks išsamus tyrimas, kuris kada nors buvo atliktas Europoje siekiant nustatyti ekonominį bei inovacinį dalijimosi duomenimis potencialą.

  Tyrimo rezultatų reprezentatyvumui renkami duomenys iš 28 valstybių įskaitant ir Lietuvą. Todėl Jūsų nuomonė labai svarbi!

  Prašome Jūsų skirti keletą minučių ir iki lapkričio 30 d. užpildyti trumpą anketą
  .

Skip to content