• Naujienos
 • Europos Komisija stiprina vartotojų teises

  Nors ES vartotojų apsaugos taisyklės jau vienos griežčiausių pasaulyje, kartais praktiškai jas sunku iki galo vykdyti. Todėl Europos Komisija teikia pasiūlymus dėl ES vartotojų teisių stiprinimo ir taisyklių vykdymo užtikrinimo.

  Priėmus pasiūlymus, bus suteiktos galimybės kompetentingiems subjektams vartotojų vardu pateikti atstovaujamuosius ieškinius ir nustatytos griežtesnės baudų skyrimo galios valstybių narių vartotojų apsaugos institucijoms. Be to, vartotojų teisės bus užtikrinamos internetinėje erdvėje ir išaiškinta, kad pagal ES teisę draudžiama prekiauti dvejopos kokybės produktais, nes tai klaidina vartotojus. Pagrindiniai pasiūlymų aspektai:

  1. Vartotojų teisių internete stiprinimas

  • Daugiau skaidrumo internetinėse prekyvietėse. Pirkdami prekę ar paslaugą internetu vartotojai turės būti aiškiai informuoti, ar jie perka iš profesionalaus prekybininko ar privataus asmens, kad žinotų, ar jie saugomi vartotojų teisių, jei kiltų problemų.

  • Skaidresni paieškos rezultatai internetinėse platformose. Atlikdami paiešką internete vartotojai bus aiškiai informuojami, kai paieškos rezultatas yra apmokėtas prekybininko.

  • Naujos vartotojų teisės nemokamų skaitmeninių paslaugų rinkoje. Mokėdami už skaitmeninę paslaugą vartotojai turės tam tikrų teisių į informaciją ir galės per 14 dienų nutraukti sutartį (teisė atsisakyti sutarties). Ši teisė bus taikoma nemokamoms skaitmeninėms paslaugoms, kurioms vartotojai suteikia savo asmens duomenis, bet už kurias nemoka. Tai paprastai būtų taikoma debesijos duomenų saugyklos paslaugoms, socialinei žiniasklaidai arba e. pašto paskyroms.

  2. Priemonės vartotojams, kad jie galėtų užtikrinti savo teisių vykdymą ir gauti kompensaciją

  • Atstovaujamieji ieškiniai Europos mastu. Kompetentingas subjektas, kaip antai, vartotojų apsaugos organizacija, galės vartotojų, nukentėjusių nuo neteisėtos komercinės veiklos, grupės vardu ginti jų teises, pavyzdžiui, gauti kompensaciją, pakeisti prekę arba ištaisyti padėtį.

  • Geresnė apsauga nuo nesąžiningos komercinės veiklos. Bus užtikrinta, kad vartotojai visose valstybėse narėse turėtų teisę reikalauti individualių teisių gynimo priemonių (pvz., finansinės kompensacijos ar sutarties nutraukimo), kai jie nukenčia nuo nesąžiningos komercinės veiklos, pavyzdžiui, agresyvios ar klaidinančios rinkodaros.

  3. Veiksmingos baudos už ES vartotojų teisės pažeidimus

  ES vartotojų apsaugos institucijos neturi tinkamų priemonių taikyti baudas tais atvejais, kai padaroma masinė žala, nuo kurios nukenčia daug vartotojų visoje ES. Šiuo metu baudų dydis valstybėse narėse labai skiriasi ir dažnai yra per mažas, kad iš tikrųjų turėtų atgrasomąjį poveikį, ypač tarpvalstybiniu ir dideliu mastu veikiančioms įmonėms. Pagal pasiūlymą nacionalinės vartotojų apsaugos institucijos galės koordinuotai skirti veiksmingas, proporcingas ir atgrasomąsias baudas. Už plataus masto pažeidimus, darančius poveikį kelių ES valstybių narių vartotojams, didžiausia galima bauda bus 4 proc. prekybininko metinės apyvartos kiekvienoje atitinkamoje valstybėje narėje. Valstybės narės gali nustatyti didesnes didžiausias baudas.

  4. Kova su dvejopos kokybės vartotojams skirtais produktais

  Atsižvelgiant į 2017 m. rugsėjo mėn. Komisijos gaires
  , bus atnaujinta Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva siekiant aiškiai nustatyti, kad nacionalinės institucijos gali vertinti ir šalinti klaidinančią komercinę veiklą, susijusią su produktais, kuriais prekiaujama keliose ES valstybėse narėse kaip identiškais, nors jų sudėtis ir savybės labai skiriasi.

  5. Geresnės sąlygos įmonėms

  Naujosiomis taisyklėmis bus panaikinta nereikalinga našta įmonėms, be kita ko, panaikinti jų įpareigojimai, susiję su vartotojų teise atsisakyti sutarties. Pavyzdžiui, vartotojams nebebus leidžiama grąžinti produktų, kuriuos jie ne tik išmėgino, bet jau naudojo, o prekybininkai nebeturės vartotojams grąžinti sumokėtos sumos, kol negaus grąžinamų prekių. Prekybininkai taip pat galės lanksčiau bendrauti su vartotojais ir vietoj e. pašto taip pat naudoti interneto formas arba pokalbius, su sąlyga, kad vartotojai gali išsaugoti pokalbį su prekybininku.

  Daugiau informacijos: http://europa.eu/!Xd49Hx

Skip to content