• Europos Komisija skelbia nuomonę dėl atnaujinto Lietuvos biudžeto plano projekto

  Sausio 18 d. Europos Komisija priėmė nuomones dėl atnaujintų 2017 m. Ispanijos ir Lietuvos biudžeto planų projektų
  , pateiktų praėjusį gruodį, kai abiejose šalyse buvo suformuotos naujos vyriausybės. Vertinimas pagrįstas atnaujinta Komisijos 2016 m. rudens prognoze, skirta tik šioms dviem valstybėms narėms.

  Komisijos pirmininko pavaduotojas euro ir socialinio dialogo reikalams, taip pat atsakingas už finansinį stabilumą, finansines paslaugas ir kapitalo rinkų sąjungą, ValdisDombrovskis sakė: „Lietuvos biudžeto deficitas ir skola yra gerokai mažesni už reikalaujamus tikslus, kurie yra atitinkamai 3 % ir 60 % BVP. Nepaisant to, šiuo metu yra rizika, kad jos biudžeto plano projektu gali būti nesilaikoma Stabilumo ir augimo pakto taisyklių. To pavyktų išvengti, jeigu šį pavasarį Lietuvai būtų leista pasinaudoti prašomu lankstumu.“

  Lietuva paprašė papildomo lankstumo pagal Stabilumo ir augimo paktą, kad galėtų įgyvendinti planuojamas esmines struktūrines darbo rinkos ir pensijų sistemos reformas („Socialinis modelis“). Lietuvos tinkamumas pasinaudoti tokiu lankstumu bus įvertintas Europos semestro kontekste 2017 m. gegužės mėn. vertinant jos 2017 m. stabilumo programą. Tai leis atsižvelgti į naujus sprendimus šiuo klausimu. Kol kas atrodo, kad Lietuva turi pakankamai fiskalinio manevravimo galimybių, kad 2017 m. galėtų pasinaudoti tokiu laikinu nuokrypiu.

  Šiuo metu Komisija mano, kad Lietuvos biudžeto plano projektas gali neatitikti Stabilumo ir augimo pakto nuostatų, bei ragina valdžios institucijas imtis būtinų priemonių ir užtikrinti, kad 2017 m. biudžetas atitiktų pakto nuostatas.

  Išsamus visų Lietuvos struktūrinių reformų pagal Tarybos rekomendacijas
  pažangos vertinimas bus pateiktas 2017 m. Šalies ataskaitoje bei 2017 m. rekomendacijose, kurių priėmimas numatytas atitinkamai vasario bei gegužės mėnesiais.

  Daugiau informacijos

Skip to content