• Naujienos
 • Europos Komisija siūlo supaprastinti internetu prekiaujančių įmonių veiklą

  Europos Komisija, įgyvendindama Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją
  , pateikė priemonių, kuriomis gerinamos pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sąlygos e. prekyba besiverčiančioms įmonėms Europos Sąjungoje. Priėmus pasiūlymus vartotojams ir įmonėms, visų pirma pradedančiosioms įmonėms ir MVĮ, bus paprasčiau pirkti ir parduoti prekes ir paslaugas internetu.

  Komisijos siūlymai:

  • Naujosios internetinei prekybai prekėmis ir paslaugomis taikomos PVM taisyklės. Šiuo metu interneto prekiautojai turi įsiregistruoti kaip PVM mokėtojai visose valstybėse narėse, kuriose esantiems pirkėjams jie parduoda prekes. Šios su PVM susijusio mokestinės prievolės dažnai laikomos viena didžiausių tarpvalstybinės e. prekybos kliūčių – dėl jų tokios įmonės išlaidos kiekvienoje ES šalyje, kurioje ji prekiauja, siekia apie 8 000 EUR. Pagal siūlomas naująsias taisykles įmonės, naudodamosi PVM skirtu internetiniu vieno langelio portalu, kas ketvirtį teiktų vieną paprastą visoje ES mokėtino PVM deklaraciją. Ši sistema jau sėkmingai taikoma tokioms teikiamoms e. paslaugoms, kaip mobiliųjų telefonų programėlės, ir 2015 metais per ją surinkta daugiau kaip 3 mlrd. EUR PVM. Įmonėms tenkanti administracinė našta sumažės net 95 proc., ES įmonės sutaupys iš viso 2,3 mlrd. EUR, o valstybių narių pajamos iš PVM išaugs 7 mlrd. EUR.

  • Supaprastintos labai mažoms ir pradedančiosioms įmonėms taikomos PVM taisyklės. PVM už tarpvalstybinę prekybą, kurios apimtis neviršija 10 000 EUR, bus administruojamas savo šalyje; tarpvalstybinės prekybos, kurios apimtis neviršija 100 000 EUR, atveju mažosioms ir vidutinėms įmonėms siūloma taikyti paprastesnes procedūras;

  • Kova su už ES ribų esančių subjektų vykdomu sukčiavimu PVM. Šiuo metu į ES importuojamoms nedidelėms siuntoms, kurių vertė yra mažesnė kaip 22 EUR, PVM netaikomas. Kasmet į ES importuojama apie 150 mln. siuntinių, kuriems netaikomas PVM, todėl ši sistema susiduria su masinio sukčiavimo ir piktnaudžiavimo problema, dėl kurios itin iškraipoma konkurencija ir dėl to nukenčia ES įmonės. Pirma, ES įmonės atsiduria aiškiai blogesnėje padėtyje, nes, kitaip nei už ES ribų esantys jų konkurentai, jos privalo skaičiuoti PVM nuo visos parduotos prekės kainos. Antra, siekiant pasinaudoti šia PVM lengvata, labai dažnai nurodoma mažesnė importuojamų labai vertingų prekių, kaip antai išmaniųjų telefonų ir planšetinių kompiuterių, vertė arba importo dokumentuose pateikiamas neteisingas prekių aprašymas. Todėl Komisija nusprendė šią išimtį panaikinti.

  • Vienodos e. knygų, e. laikraščių ir analogiškų spausdintų leidinių apmokestinimo taisyklės. Remiantis šiuo metu galiojančiomis taisyklėmis, tokiems spausdintiems leidiniams, kaip knygos ir laikraščiai, valstybės narės gali taikyti lengvatinį mokesčio tarifą arba kai kuriais atvejais itin sumažintą arba nulinį tarifą. E. leidiniams šios taisyklės netaikomos, vadinasi, jie apmokestinami taikant standartinį mokesčio tarifą. Jei tam pritars visos valstybės narės, naujosios taisyklės suteiks galimybę valstybėms narėms suvienodinti e. leidiniams taikomus mokesčio tarifus su spausdintiems leidiniams taikomais tarifais, bet jos nebus privalomos.

  Šie pasiūlymai bus pateikti Europos Parlamentui konsultuotis ir Tarybai priimti.

  Daugiau informacijos

Skip to content