• Naujienos
 • Europos Komisija griežtina kovą su pinigų plovimu

  Europos Komisija priėmė pasiūlymą dar labiau sugriežtinti ES kovos su pinigų plovimu taisykles, kad būtų užkirstas kelias teroristų finansavimui ir gauta skaidresnės informacijos apie tikruosius bendrovių ir fondų savininkus.

  Komisijos siūlomi pakeitimai, siekiant užkirsti kelią finansinių sistemų naudojimui teroristų veiklai finansuoti:

  • Išplėstas finansinės žvalgybos padaliniams prieinamos informacijos mastas, jiems bus suteikta prieiga prie informacijos, kaupiamos centralizuoto bankų ir mokėjimo sąskaitų registro ir centrinių duomenų paieškos sistemų, kurias valstybės narės turės sukurti, kad būtų galima nustatyti banko ir mokėjimo sąskaitų savininkus.

  • Teroristų finansavimo rizikos, susijusios su virtualiomis valiutomis, šalinimas. Komisija siūlo Kovos su pinigų plovimu direktyvą taikyti virtualioms valiutos keitimo platformoms ir depozicinės piniginės paslaugų teikėjams. Keisdami virtualią valiutą į realią, šie subjektai privalės vykdyti deramą klientų kontrolę ir atsisakyti anonimiškumo, paprastai siejamo su tokiais mainais.

  • Rizikos, susijusios su anoniminėmis išankstinio mokėjimo priemonėmis šalinimas. Komisija siūlo kuo labiau sumažinti anoniminių mokėjimų išankstinio mokėjimo kortelėmis galimybes, sumažinant ribą, nuo kurios pirkėjas turi būti identifikuotas, nuo 250 EUR iki 150 EUR ir nustatant griežtesnius kliento patikrinimo reikalavimus.

  • Aktyvesnis rizikingų trečiųjų šalių tikrinimas. Pagal Ketvirtąją kovos su pinigų plovimu direktyvą Komisija siūlo suderinti patikrinimų, taikytinų šalims, turinčioms trūkumų kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmo finansavimu srityse, sąrašą. Bankai finansiniams srautams iš šių šalių turės taikyti papildomas priemones.

  Komisijos siūlomos griežtesnės skaidrumo taisyklės, kad būtų užkirstas kelias mokesčių vengimui ir pinigų plovimui:

  • Visapusiška vieša prieiga prie tikrųjų savininkų registrų. Valstybės narės paviešins tam tikrą informaciją apie tikruosius bendrovių ir verslo fondų savininkus. Informacija apie visus kitus fondus bus įtraukta į nacionalinius registrus ir prieinama tiems subjektams, kurie įrodys turintys teisėtų interesų. Į registrus bus įtraukiami tam tikrų bendrovių, kurios gali kelti pinigų plovimo ir mokesčių vengimo pavojų, tikrieji savininkai, kuriems priklauso 10 proc. turto. Visoms kitoms bendrovėms ir toliau bus taikoma 25 proc. riba.

  • Registrų sąveika. Pasiūlyme numatytas tiesioginis registrų junglumas, kad valstybėms narėms būtų lengviau bendradarbiauti.

  • Didesnis valdžios institucijoms prieinamos informacijos mastas. Komisija siūlo turimoms ir naujoms sąskaitoms taikyti kontrolę. Taip būtų suteikta galimybė nustatyti sąskaitas, kuriomis gali būti potencialiai naudojamasi neteisėtai veiklai. Pasyviosioms bendrovėms ir fondams, pavyzdžiui, paviešintiesiems vadinamuosiuose Panamos dokumentuose, taip pat bus taikomi griežtesni tikrinimo reikalavimai ir griežtesnės taisyklės.

  Siūlomam teisinių taisyklių atnaujinimui pagal įprastinę teisėkūros procedūrą turės pritarti Europos Parlamentas ir Ministrų Taryba.

  Daugiau informacijos

Skip to content