• Europos klimato iniciatyvos (EUKI) programa

  Informuojame apie naują projektų finansavimo galimybę klimato kaitos srityje, kurią siūlo Vokietijos federalinė aplinkos ministerija (paprašiusi išplatinti informaciją). Europos klimato iniciatyvos (EUKI) programa rems projektus, skatinančius dialogą tarp ES šalių, bendradarbiavimą ir žinių/sąmoningumo plėtrą klimato kaitos srityje. Programa, kuriai šiais metais skirta 10 mln. Eur, orientuota į Centrinę, Rytų ir Pietų Europą.

  Žr. EUKI programos interneto svetainę
  (anglų k.) ir detalų EUKI programos aprašymą
  (PDF, anglų k.).

  Pagrindinės sąlygos ir reikalavimai projektams:

  Finansavimo objektas

  Projektai turi tiesiogiai ar netiesiogiai prisidėti prie veiksmų klimato kaitos srityje:

  – gebėjimų stiprinimas, pvz. konsultavimas, mokymai;

  – tarptautinio bendradarbiavimo formatų kūrimas, pvz. partnerystės tarp institucijų, visuomenės, mokslo ir verslo;

  – patirties apsikeitimas, parama rengiant ir įgyvendinant klimato kaitos politikos instrumentus, programas, priemones;

  – koncepcijų plėtojimas, pvz. galimybių studijos;

  – dialogo, viešinimo, švietimo veiklos.

  Tinkami pareiškėjai

  ES valstybėse buveinę turintys ne pelno siekiantys juridiniai asmenys: nevyriausybinės organizacijos, universitetai, tyrimų centrai, vietinės ar regioninės valstybinės tarnybos, ne pelno siekiančios įmonės/įstaigos.

  Galima parama projektui

  50 – 900 tūkst. Eur subsidija

  Nuosavas įnašas

  Nenustatytas minimalaus įnašo reikalavimas, bet laukiama kuo didesnio įnašo. Galimi kiti kofinansavimo šaltiniai.

  Tinkamų išlaidų kategorijos

  Darbuotojų ir ekspertų atlyginimai, kelionės, mokymai ir pan. „minkštosios“ išlaidos

  Projektų įgyvendinimo trukmė

  4 – 30 mėn.

  Paraiškų teikimo būdai

  I. teikiant projektų idėjas

  (iki gegužės 24 d., bet ketinama skelbti darkart vasarą/rudenį)

  paraiškos forma: project proposal

  II. pagal konkrečius paskelbtus kvietimus

  (1 pasibaigęs kvietimas, planuojama skelbti kitus)

  paraiškos forma: project outline

  Kontaktai užklausoms

  info@euki.de
  , +49 30 338424570

Skip to content