• Naujienos
 • Europos kampanija „Saugi darbo vieta. Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas“

  Europos kampanija „Saugi darbo vieta. Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas“

  Saugių darbo vietų kampanijų šūkis – „Sauga ir sveikata darbe turi rūpintis visi. Tai naudinga jums. Tai naudinga verslui“. Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra (EU-OSHA) populiarina šį šūkį per kiekvieną kampaniją pateikdama susistemintą informaciją kampanijos tema, parengdama praktines priemones, taip pat įteikdama geros praktikos apdovanojimus
  .

  2018–2019 Europos kampanija „Saugi darbo vieta. Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas“

  Pavojingų medžiagų poveikis Europos darbo vietose yra paplitęs daug labiau, nei mano dauguma žmonių. Pavojingos medžiagos – tai ne tik cheminės medžiagos, bet ir darbo proceso metu išsiskiriantys teršalai, ir natūralios kilmės medžiagos, kaip dulkės, ar biologinės medžiagos. Pavojingos medžiagos darbe gali sukelti įvairių sveikatos problemų ir ligų, taip pat grėsmę saugai. 2018–2019 m. kampanija siekiama didinti informuotumą apie riziką, kurią darbo vietoje sukelia pavojingos medžiagos, ir skatinti diegti rizikos prevencijos kultūrą.

  Kampanijos tikslai

  • Didinti informuotumą apie tai, kaip svarbu užkirsti kelią su pavojingomis medžiagomis
   susijusiai rizikai ir padėti išsklaidyti paplitusius klaidingus įsitikinimus;

  • skatinti vykdyti rizikos vertinimus ir šiuo tikslu teikti informaciją apie praktines priemones ir sudaryti galimybes dalytis gerąja patirtimi, visų pirma dėmesį sutelkiant į:

  • pavojingų medžiagų darbo vietoje šalinimą arba pakeitimą;

  • prevencijos priemonių hierarchiją (t. y. teisės aktuose nustatytos hierarchijos paisymą, visada pasirenkant veiksmingiausią priemonę);

  • didinti informuotumą apie darbe naudojamų kancerogenų
   poveikio riziką, šiuo tikslu remiant gerosios patirties mainus; EU-OSHA yra pasirašiusi susitarimą, kuriuo įsipareigojama laikytis su kancerogenais susijusių ES veiksmų gairių
   ;

  • padėti su didesne rizika susiduriančių darbuotojų grupėms
   , teikiant jų poreikius atitinkančią informaciją ir gerosios patirties pavyzdžius. Didesnė rizika gali kilti dėl to, kad šie darbuotojai neturi patirties, nėra informuoti arba yra fiziškai labiau pažeidžiami, ar dirba sektoriuose, kuriuose informuotumas šiuo klausimu yra menkas, arba dėl didesnio ar skirtingo (pvz., vyrų ir moterų) fiziologinio jautrumo;

  • gilinti žinias apie galiojančią teisės aktų sistemą, kuria užtikrinama darbuotojų apsauga, taip pat informuoti apie politinius procesus.

  Kampanijos interneto svetainėje www.healthy-workplaces.eu/lt
  galite rasti puikios medžiagos:

  • išsamų kampanijos vadovą
   ;

  • informacinių biuletenių svarbiausiomis pavojingų medžiagų valdymo temomis rinkinį;

  • praktinę e. priemonę, kurioje pateikiama efektyvaus pavojingų medžiagų valdymo darbe rekomendacijų;

  • konkrečių atvejų tyrimų, priemonių ir kitokios gerosios praktikospavyzdžių duomenų bazę;

  • pranešimų pateiktis, plakatus, lankstinukus ir infografikus;

  • kampanijos priemonių rinkinį, skirtą padėti jums vykdyti kampanijos veiklą;

  • audiovizualinės informuotumo didinimo medžiagos duomenų bazę ir Napo animacinius filmukus;

  • naudingas nuorodas.

Skip to content