• Naujienos
 • Eurobarometras: Europos Sąjunga labiausiai pasitikima Lietuvoje

  Šiandien paskelbtos „Eurobarometro“ apklausos
  , atliktos 2018 m. kovo 17–28 d., duomenimis, dauguma europiečių mano, kad ekonominė padėtis yra gera, ir optimistiškai vertina ateitį.

  Pasitikėjimas ES yra didžiausias nuo 2010 m. rudens. 15 valstybių narių dauguma respondentų pasitiki ES. Pasitikėjimas yra didžiausias Lietuvoje (66 proc.), Portugalijoje ir Danijoje (po 57 proc.) bei Liuksemburge ir Bulgarijoje (po 56 proc.). Nuo 2017 m. rudens pasitikėjimas ES padidėjo 19 šalių, visų pirma Portugalijoje (57 proc., + 6) ir Slovėnijoje (44 proc., + 6), tačiau sumažėjo šešiose šalyse, visų pirma Belgijoje (47 proc., −6), Vengrijoje (44 proc., −5) ir Slovakijoje (44 proc., −4).

  Dauguma europiečių (58 proc.) optimistiškai vertina ES ateitį. Taip ES ateitis vertinama visose valstybėse narėse, išskyrus dvi – Graikiją (nepaisant 5 proc. punktais padidėjusio optimizmo, 53 proc. respondentų nusiteikę pesimistiškai, palyginti su 42 proc. optimistiškai nusiteikusiais respondentais) ir Jungtinę Karalystę (atitinkamai 48 proc. ir 43 proc.). Optimistiškiausiai ES ateitis vertinama Airijoje (84 proc.), Portugalijoje (71 proc.), Liuksemburge (71 proc.) ir Maltoje, Lietuvoje ir Danijoje (visose trijose šalyse − po 70 proc.). Mažiau optimistiškai ES ateitis vertinama Prancūzijoje (48 proc.) ir Kipre bei Italijoje (po 50 proc.).

  Laisvą asmenų, prekių ir paslaugų judėjimą ES ir taiką tarp ES valstybių narių europiečiai (atitinkamai 58 proc. ir 54 proc. vidutiniškai Europoje ir 80 proc. bei 57 proc. Lietuvoje) laiko dviem didžiausiais ES laimėjimais.

  Didžiausiu Europos Sąjungos iššūkiu laikoma imigracija (38 proc.). Lietuviai didžiausiu Europos Sąjungos iššūkiu įvardijo terorizmą (49 proc.), imigracija yra antroje vietoje (35 proc.). Nacionaliniu lygmeniu didžiausią susirūpinimą Europoje kelia nedarbas (25 proc., nepakito, palyginus su 2017 m. rudeniu), sveikata ir socialinė apsauga (23 proc., +3) irimigracija (21 proc., −1). Lietuviams didžiausią susirūpinimą nacionaliniu lygmeniu kelia augančios kainos, infliacija (net 63 proc.) ir nedarbas (25 proc.).

  Pirmą kartą nuo 2007 m. pavasario daugiau europiečių savo šalies ekonominę padėtį vertina teigiamai (49 proc.), o ne neigiamai (47 proc.). Nuo 2017 m. rudens teigiamas ekonominės padėties vertinimas padidėjo 18 valstybių narių, tarp jų pirmauja Portugalija (43 proc., +10), Airija (79 proc., +7), Suomija (77 proc., +6). Teigiamas savo šalies ekonominės padėties vertinimas padidėjo ir Lietuvoje (38 proc., +6), tačiau Lietuvoje nacionalinės ekonomikos padėtį neigiamai vertina 60 proc. respondentų.

  Paklausti apie ateinančius 12 mėnesių lūkesčius, ekonominę situaciją savo šalyje geresnę mato 25 proc. europiečių ir 24 proc. lietuvių, geresnę ekonominę situaciją Europos Sąjungoje mato 21 proc. europiečių ir 26 proc. lietuvių.

  Eurobarometro89 ataskaita yra ČIA

  Eurobarometro89 Lietuvos ataskaitą rasite priede:

  eb89_fact_lt_en.pdf

Skip to content