• ES pramonės politikos strategija

  ES Konkurencingumo Taryba (COMPET) patvirtino išvadas dėl „ES pramonės politikos strategijos“ (išvadų tekstas
  ). Išvados:

  • pabrėžia pramonės vaidmenį, užtikrinant augimą, konkurencingumą, inovacijas;

  • pabrėžia būtinybę gerinti pramoninės ekosistemos patrauklumą investicijoms ir stiprinti konkurencingą, inovatyvią ir į ateitį orientuotą pramoninę bazę;

  • įvardina sritis, kurias turėtų apimti būsima pramonės politikos strategija;

  • ragina panaikinti kliūtis, trukdančias sklandžiam ES Vidaus rinkos funkcionavimui ir gerinti reguliavimo aplinką;

  • atkreipia dėmesį į ES finansinių instrumentų svarbą ir pasisako už jų supaprastinimą, geresnį suderinamumą ir tikslingumą;

  • pabrėžia būtinybę nuosekliai įvertinti poreikius ir išteklius naujoms pramonės konkurencingumo stiprinimo iniciatyvoms;

  • prašo Europos Komisijos iki kitų metų pavasario ES Tarybos pateikti pasiūlymus dėl ES pramonės politikos strategijos. Strategiją turi sudaryti vidutinio ir ilgojo laikotarpio strateginiai tikslai ir veiksmų planas.

  Verslo organizacijos teigiamai vertino Tarybos išvadas ir reikalavimus (BusinessEurope
  ir chemijos pramonės CEFIC
  pranešimai žiniasklaidai) ir ragino Europos Komisiją imtis konkrečių parengiamųjų darbų. Metų pradžioje tokios strategijos reikalavo daugiau nei šimtas europinių pramonės asociacijų (laiško tekstas
  ).

Skip to content