• Naujienos
 • ES narės pritarė naujoms žiedinės ekonomikos taisyklėms

  Šiandien ES valstybės narės pritarė naujoms taisyklėms, kurios leis ES tapti atliekų tvarkymo ir perdirbimo lydere pasaulyje. Naujosiomis taisyklėmis, kurios grindžiamos Žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinio, pateikto
  2015 m. gruodžio mėn., Komisijos pasiūlymais, bus padėta išvengti atliekų susidarymo ir gerokai padidinti komunalinių ir pakuočių atliekų, kurių neįmanoma išvengti, perdirbimą. Dėl jų palaipsniui bus mažinama sąvartynuose šalinamų atliekų. Be to, jomis skatinama naudoti ekonomines priemones, tokias kaip didesnės gamintojo atsakomybės sistemos. Naujaisiais teisės aktais sustiprinama atliekų hierarchija, t. y. reikalaujama, kad valstybės narės imtųsi konkrečių priemonių teikti pirmenybę prevencijai, pakartotiniam naudojimui ir perdirbimui, o ne šalinimui sąvartynuose ir deginimui, ir tokiu būdu kuriama žiedinė ekonomika.

  Komunalinių atliekų perdirbimo tikslai

  Iki 2025 m.

  Iki 2030 m.

  Iki 2035 m.

  55 %

  60 %

  65 %

  Naujieji pakuočių atliekų perdirbimo tikslai

  Iki 2025 m.

  Iki 2030 m.

  Visos pakuotės

  65 %

  70 %

  Plastikas

  50 %

  55 %

  Mediena

  25 %

  30 %

  Juodieji metalai

  70 %

  80 %

  Aliuminis

  50 %

  60 %

  Stiklas

  70 %

  75 %

  Popierius ir kartonas

  75 %

  85 %

  Pavojingos buitinės atliekos atskirai turės būti pradėtos rinkti iki 2022 m., biologinės atliekos – iki 2023 m., o tekstilė – iki 2025 m. Iki 2035 m. sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekis turi būti sumažintas iki 10 % ar dar mažesnio viso susidariusių komunalinių atliekų kiekio. Gamintojai taps atsakingi už savo produktus šiems tapus atliekomis. Iki 2024 m. turi būti nustatytos privalomos didesnės gamintojo atsakomybės sistemos visoms pakuotėms.

  Už aplinką, jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakingas Europos Komisijos narys Karmenu Vella: „Galutinis naujųjų ES atliekų taisyklių patvirtinimas Taryboje – svarbus žiedinės ekonomikos Europoje momentas. Iškelti nauji perdirbimo ir šalinimo sąvartynuose plataus užmojo tikslai didina siekių geriau tvarkyti atliekas Europoje patikimumą. Dabar mūsų pagrindinis uždavinys yra užtikrinti, kad šiame atliekoms skirtame rinkinyje duoti pažadai vien jais neliktų. Komisija darys viską, kad padėtų valstybėms narėms ir kad naujieji teisės aktai būtų įgyvendinti.“

  Naujosios taisyklės įsigalios po 20 dienų nuo jų paskelbimo Oficialiajame leidinyje.

  Daugiau informacijos: http://europa.eu/!pY67Pd

Skip to content