• ES lėšos – švaresnei technologijai

  Ūkio ministerija siūlo 32 mln. eurų Europos Sąjungos investicijų verslui, norinčiam diegti aplinką tausojančias technologines inovacijas. Pasinaudodamos šia priemone bendrovės galėtų užtikrinti ne tik švaresnę, bet ir efektyvesnę gamybą,  teigia ūkio ministras Virginijus Sinkevičius.

  Pagal priemonę „Eco-inovacijos LT+“ numatomos investicijos į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), švaresnės gamybos inovacijų diegimą, gamybos procesų modernizavimą ir optimizavimą, technologijų ir žaliavų pakeitimus, gaminio savybių modifikavimą antriniam atliekų panaudojimui ir perdirbimui.

  Paraiškas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę „Eco-inovacijos LT+“ gali teikti labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kurios veikia ne trumpiau kaip vienus metus ir kurių vidutinės pačios pagamintos produkcijos metinės pajamos per pastaruosius 3 metus yra ne mažesnės kaip 145 tūkst. eurų.

  Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma – 1,5 mln. eurų, mažiausia – 50 tūkst. eurų. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis negali viršyti 45 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra labai maža ir maža įmonė, ir 35 procentų, jeigu pareiškėjas yra vidutinė įmonė.

  Paraiškos priimamos iki 2019 m. balandžio 10 dienos. Kvietimo dokumentai skelbiami svetainėse www.esinvesticijos.lt, http://ukmin.lrv.lt/, www.lvpa.lt.

  Iš viso pagal priemonę „Eco-inovacijos LT+“ 2014–2020 m. yra numatyta paskirstyti 86,89 mln. eurų ES investicijų.

  Eco Inovacijos LT+

Skip to content