• Naujienos
 • ES įsigalioja naujos taisyklės dėl tarpvalstybinių nemokumo bylų

  Šiandien, birželio 26 d., visoje Europos Sąjungoje įsigalioja Komisijos 2012 m. pasiūlytos ir ES įstatymų leidėjų 2015 m. priimtos naujos tarpvalstybinių nemokumo bylų nagrinėjimo taisyklės
  .

  Naujomis taisyklėmis siekiama palengvinti skolų išieškojimą tarpvalstybinėse nemokumo bylose. Pagal jas įmones bus lengviau restruktūrizuoti, o kreditoriai galės lengviau atgauti pinigus, nes bus užtikrinama, kad tarpvalstybinio skolų išieškojimo kolektyvinės procedūros yra veiksmingos ir efektyvios. Reglamente daugiausia dėmesio skiriama jurisdikcijos kolizijoms ir tarpvalstybinių nemokumo bylų nagrinėjimui. Juo taip pat užtikrinama, kad su nemokumu susiję teismo sprendimai būtų pripažįstami visoje ES.

  Naujų taisyklių pagrindiniai aspektai:

  • Platesnė taikymo sritis. Naujosios taisyklės taikomos įvairesnėms nacionalinėms restruktūrizavimo procedūroms. Senosios taisyklės nebuvo taikomos tam tikroms modernioms ir veiksmingoms nacionalinių restruktūrizavimo procedūrų rūšims; tai reiškia, kad jos negalėjo būti naudojamos tarpvalstybiniais atvejais. Dabar modernias nacionalines restruktūrizavimo procedūras bus galima naudoti siekiant gelbėti įmones arba susigražinti pinigus iš skolininkų kitose ES šalyse.

  • Didesnis teisinis tikrumas ir apsauga nuo „bankroto turizmo‟. Jei skolininkas persikelia prieš pat kreipimąsi dėl nemokumo procedūros inicijavimo, teismas turi atidžiai išnagrinėti visas bylos aplinkybes, kad įsitikintų, jog persikėlimo priežastys yra tikros ir nebandoma pasinaudoti švelnesnėmis bankroto taisyklėmis. Teismas turės patikrinti, kad skolininkas nėra „bankroto turistas‟.

  • Didesnės galimybės gelbėti įmones. Naujosios taisyklės leidžia išvengti šalutinių bylų (bylų, kurias imasi nagrinėti teismai kitoje ES šalyje nei ta, kurioje įsikūrusi bendrovės registruotoji būstinė). Dėl to bus lengviau restruktūrizuoti bendroves tarpvalstybiniu mastu. Taisyklėse taip pat numatytos apsaugos priemonės vietos kreditorių interesams užtikrinti.

  • Grupės nemokumo bylos. Naujomis taisyklėmis nustatoma grupės nemokumo bylų sistema. Tai padidins nemokumo bylų, susijusių su įvairiais bendrovių grupių nariais, nagrinėjimo efektyvumą. Tai, savo ruožtu, padidins tikimybę išgelbėti visą grupę.

  • Nemokumo registrų susiejimas. Iki 2019 m. vasaros bus pradėti ES masto elektroninių nacionalinių nemokumo registrų sujungimo darbai. Dėl to bus lengviau gauti informacijos dėl nemokumo bylų kitose ES šalyse.

  Daugiau informacijos

Skip to content