• Naujienos
 • ES ir Kanados prekybos susitarimu nustatomas naujas pasaulinės prekybos standartas

  Europos Parlamentas balsavo dėl ES ir Kanados išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo ir jam pritarė.

  Šis susitarimas suteiks ES įmonėms naujų galimybių – bus skatinama prekyba ir stiprinami ekonominiai ryšiai. Dėl to palengvės verslas su Kanada, bus panaikinti muitai, iš esmės pagerintos galimybės sudaryti viešojo pirkimo sutartis, atverti nauji Kanados paslaugų rinkos sektoriai, sudarytos prognozuojamos sąlygos investuotojams ir apsaugoti 143 aukštos kokybės Europos žemės ūkio produktai – vadinamosios geografinės nuorodos.

  Susitarimu bus panaikinta beveik 99 proc. tarifų. Nuo pirmos jo įgyvendinimo dienos Kanada panaikins ES kilmės prekėms taikomus muitus, kurių vertė – 400 mln. eurų. Pasibaigus pereinamiesiems laikotarpiams, per kuriuos turi būti panaikinti muitai, šis skaičius išaugs iki daugiau kaip 500 mln. eurų per metus. Taip pat tikėtina, kad rinkų atvėrimas padės išlaikyti žemą kainų lygį ir suteiks vartotojams daugiau galimybių rinktis. Kartu laisva prekyba nereiškia, kad bus sušvelninti ar pakeisti ES standartai, kuriais saugoma žmonių sveikata ir sauga, socialinės teisės, rūpinamasi jų, kaip vartotojų, teisėmis arba tausojama aplinka. Šie standartai nesikeis – visos iš Kanados importuojamos prekės turės tenkinti visas ES produktams taikomas taisykles ir nuostatas – nebus jokių išimčių. Tai reiškia, kad dėl šio susitarimo ES maisto sauga nebus reglamentuojama kitaip – nesikeis nei GMO produktų reglamentavimas, nei hormonais apdorotos jautienos draudimas.

  Susitarimas leis užtikrinti didesnį paslaugų ekonomikos teisinį aiškumą, didesnį įmonių darbuotojų judumą ir padės sukurti įvairių profesinių kvalifikacijų pripažinimo sistemą. Investuotojų ir valstybių ginčų sprendimo tvarka, įtraukta į daugelį ES vyriausybių suderėtų dvišalių prekybos susitarimų, pakeista nauja, patobulinta investicinių ginčų sprendimo sistema. Ši sistema bus skaidri ir nebus grindžiama specialiaisiais teismais.

  Lietuvoje 150 įmonių, iš kurių 80 proc. yra mažos ir vidutinės įmonės, eksportuoja prekes ar paslaugas į Kanadą, eksporto vertė sudaro daugiau 170 mln eurų. Visos ES eksportas į Kanadą padeda išlaikyti 2 500 darbo vietų Lietuvoje.

  Kai susitarimą ratifikuos ir Kanada, jis galės laikinai įsigalioti. Susitarimas bus visiškai įgyvendintas, kai jį pagal savo vidaus konstitucinius reikalavimus ratifikuos visų valstybių narių parlamentai.

  Daugiau informacijos

  Daugiau informacijos apie kiekvienos valstybės narės eksportą į Kanadą

Skip to content