• ES investicijos – darbuotojų kompetencijų kėlimui

  Ūkio ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Kompetencijos LT“.

  Šia priemone bus finansuojami specialieji mokymai įmonėms, skirti sektorinių kompetencijų ugdymui.

  „Šiais laikais retas darbuotojas gali išsiversti vien tik su kadaise įgyta kvalifikacija, jos netobulindamas ir neatnaujindamas žinių bei įgūdžių. Sudarant galimybę įmonių darbuotojams gauti aukščiausios kokybės specialiuosius mokymus, siekiama kelti darbuotojų kvalifikaciją, užtikrinti jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas“, – sako ūkio ministras Evaldas Gustas.

  Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra iki 360 tūkst. eurų. Kvietimo biudžetas – 4 mln. eurų.

  Paraiškos gali būti teikiamos iki 2016 m. lapkričio 2 d. 16 val.

  Kvietimo dokumentus galima rasti internete šiais adresais: http://www.esinvesticijos.lt
  ir http://ukmin.lrv.lt/
  .

Skip to content