• Naujienos
 • Erelis musių negaudo…

  Šis žaismingas posakis, kurį citavo prof. habil.dr. Robertas Jucevičius, lapkričio 29 d. tapo „Šviesuvos“ mokslo kavinės renginio motto ir panelinių diskusijų pagrindu. Jau trečiajame mokslo kavinės (Café Scientifique) „Būk atviras! Būk sėkmingas! Būk matomas!“ renginyje – seminare „Mokslas ir studijos, atveriančios kelią verslumui“ dalyvavo būrys mokinių bei jų pedagogų. Renginio moderatorė – doc. Jurgita Sekliuckienė.

  Pradžioje skambėjo KTU Socialinių mokslų fakulteto dekanės prof. habil. dr. Monikos Petraitės ir asociacijos Šviesuva prezidento Algimanto Astrausko sveikinimo žodis, studentų atliekamos dainos.

  Moksleiviai turėjo galimybę išklausyti prof. habil. dr. Roberto Jucevičiaus pranešimą apie verslumą, susimąstyti, jei nori keliauti per gyvenimą pirmąja klase“ ir, „“kad kasdienės gerai atliktos veiklos bangelės laikui bėgant virstų sėkmės cunamiu“.

  KTU absolventai, Socialinių mokslų fakulteto dekanė, profesoriai pasidalijo savo patirtimi, pristatė studijų programas, pakvietė moksleivius, baigus mokyklą, studijuoti KTU.

  Prof. habil. dr. Leonardas Rinkevičius ne tik skaitė paskaitą Verslumas ir sociologija. Ar tai suderinama? „, bet surengė nedidelį solinį koncertą. Pranešimą „Verslumo samprata viešajame valdyme“ skaitė doc. Jūratė Matekonienė.

  Mokiniai dalyvavo ekskursijoje – fakulteto pristatyme tema „KTU socialinių mokslų fakultetas – menantis Lietuvos universitetą“, kur su fakulteto istorija maloniai supažindino prof. habil. dr. Irena Leliūgienė.

  Besimokanti visuomenė – realybė ar utopija? Šį klausimą prieš 10 metų iškėlė prof. habil. Palmira Jucevičienė, sukūrusi „Kauno besimokančio miesto koncepciją“. Nuo 2005 m. Kaune vykdoma programa „Kaunas – darnus ir besimokantis miestas“ . 2005 m. miestas tapo Europos Besimokančių miestų iniciatyvos (ELLI) nariu.

  „Šviesuva“ įsijungė į „Kauno – besimokančio miesto tinklą“ 2010 metais.

  Gruodžio 13 d.mokslo kavinė atsidarys Garliavoje. Šį kartą programą rengia viena stipriausių ir išradingai dirbančių Kauno rajono mokyklų.

Skip to content