• „Erasmus Mundus“ stipendijos

    2017 m. daugiau kaip 1 300 magistrantų galės gauti „Erasmus Mundus“ stipendijas. Iš viso 1 345 studentams skirtos ES lėšomis finansuojamos stipendijos, kad nuo rudens galėtų studijuoti pagal „Erasmus Mundus“ jungtinių magistrantūros studijų programas. Šios stipendijos skirtos padengti visoms studijų programų išlaidoms.

    „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijos vykdomos dviejose arba daugiau aukštojo mokslo institucijų siekiant įgyti jungtinį arba dvigubą magistro laipsnį. 100 „Erasmus Mundus“ jungtinių magistrantūros studijų programų, kurioms 2017 m. numatytos ES stipendijos, yra labai įvairios – nuo astrofizikos ir nanotechnologijų iki kartografijos ir sporto etikos. Šiemet stipendijos skirtos studentams iš visų šešių žemynų. Daugiausia stipendijų skirta Brazilijai (79), Indijai (63), Iranui (59), Bangladešui (58) ir Meksikai (49). Bent 75 % stipendijų skirta studentams iš šalių partnerių, kitos stipendijos skirtos tam tikriems pasaulio regionams, kuriuose aukštasis išsilavinimas yra prioritetinė ES bendradarbiavimo sritis. Likę 25 % stipendijų skirta ES ir kitų programoje dalyvaujančių šalių (Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija ir Turkija) studentams.

    „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijos pradėtos rengti 2004 m., o nuo 2014 m. jos įtrauktos į dabartinę ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programą „Erasmus+“. Iki šiol pagal programą „Erasmus Mundus“ magistrantūros studijų stipendijos skirtos daugiau kaip 21 000 studentų.

    Daugiau informacijos: http://europa.eu/!VN86FP

Skip to content