• Naujienos
 • „Erasmus jauniesiems verslininkams“ kviečia pasinaudoti išskirtinėmis galimybėmis

  „Erasmus jauniesiems verslininkams“ kviečia pasinaudoti išskirtinėmis galimybėmis

  Erasmus jauniesiems verslininkams“ – tarptautinė mainų programa, suteikianti naujiems arba būsimiems verslininkams galimybę mokytis iš patyrusių verslininkų, o patyrusiems verslininkams – galimybę žengti į naujas rinkas (įgyti naujų idėjų ir/ar surasti verslo partnerių užsienyje). Tai yra iš dalies ES lėšomis (560 – 1100 eur per mėnesį) finansuojama išvyka pas patyrusį verslininką, kuri trunka nuo 1 iki 6 mėnesių sutartinai.

  Kas gali dalyvauti?

  • Nauji verslininkai, turintys verslo idėją ir tvirtai nusprendę pradėti savo verslą, arba tie, kurie jau yra įsteigę savo verslą ne anksčiau kaip prieš 3 metus. Dalyvių amžius nėra ribojamas, tačiau programoje dalyvauti galima tik kartą.
  • Patyrę verslininkai, turintys arba vadovaujantys mažajai ar vidutinei įmonei kitoje programoje dalyvaujančioje šalyje ne mažiau negu 2 metus.

  Kokia iš to nauda?

  • Nauda naujam verslininkui – verslo praktika ir įgūdžiai, atsivėrusios naujos rinkos, tarptautinis bendradarbiavimas ir realios galimybės rasti verslo partnerių užsienyje.
  • Nauda priimančiam verslininkui – motyvuoto naujo verslininko pažangios idėjos jūsų verslui, jo turimi specialūs įgūdžiai ar žinios tam tikroje srityje, kurioje patyręs verslininkas neturi patirties.

  Kur galima vykti?

  Dalyvaujantys programoje gali vykti į 28 ES šalis + programos dalyves – Albaniją, Armėniją, Bosniją-Hercogoviną, Makedoniją, Islandiją, Juodkalniją, Moldovą, Serbiją, Turkiją, Ukrainą.

  Kaip tai vyksta?

  Jei esate naujasis verslininkas ir norite išvykti, turite:

  • parengti konkretų projektą arba verslo idėją, kuri atsispindėtų verslo plane, būti motyvuotas ir pasirengęs bendradarbiauti su patyrusiu verslininku;
  • užsiregistruoti programoje ir pateikti paraiškos dokumentus per vietos kontaktinį punktą (Kauno PPA rūmus);
  • padedant kontaktiniam punktui, surasti bei susisiekti su priimančiu verslininku/atvykstančiu verslininku užsienyje ir susitarti dėl mainų sąlygų (datos, tikslų, veiklos) – parengti veiklų planą mainų laikotarpiui;
  • sulaukus patvirtinimo, pasirašyti finansavimo sutartį ir dokumentą dėl kokybės įsipareigojimo su vietos kontaktine organizacija;
  • kas mėnesį teikti trumpas ataskaitas dėl įgyvendintų veiklų, o viešnagės pabaigoje per 2 savaites užpildyti elektroninę veiklos ataskaitą, siekiant įvertinti mainų naudą ir patirtį.

  Jei esate patyręs verslininkas ir norite priimti jaunąjį verslininką, turite:

  • gyventi bei valdyti verslą (MVĮ) vienoje iš programoje dalyvaujančių šalių bent paskutinius 6 mėnesius;
  • būti verslo savininkas, vadovas ar tiesiogiai įtrauktas į verslo valdymo sistemą – turėti ne mažiau kaip 2 metų sėkmingo verslo vadovavimo ar antrepreneriškos patirties;
  • būti motyvuotas ir pasirengęs dalintis turimomis žiniomis bei kompetencija;
  • užsiregistruoti programoje ir pateikti paraiškos dokumentus per vietos kontaktinį punktą (Kauno PPA rūmus);
  • kartu su naujuoju antrepreneriu susitarti dėl mainų sąlygų (datos, tikslų, veiklos) – parengti veiklų planą mainų laikotarpiui;
  • viešnagės pabaigoje per 2 savaites užpildyti elektroninę veiklos ataskaitą, siekiant įvertinti mainų naudą ir patirtį;
  • vienu metu negalite turėti daugiau nei 1 įsipareigojimą su atvykstančiu naujuoju verslininku.

  Daugiau informacijos galite gauti kreipdamiesi žemiau nurodytais kontaktais arba projekto tinklalapyje: www.erasmus-entrepreneurs.eu

  Projekto atstovai Kaune: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai

  Agnė Jaraitė, agne.jaraite@chamber.lt, 8 623 73 520,

  Greta Šimukauskaitė, greta.simukauskaite@chamber.lt, (8 37) 206 679.

Skip to content