• Naujienos
 • Enterprise Europe Network metinė konferencija

  Enterprise Europe Network metinė konferencija

  Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, bendradarbiaudami su Europos Komisija, Konkurencingumo ir inovacijų vykdomąja įstaiga (EACI, angl. Executive Agency for Competitiveness Innovation) bei Enterprise Europe Network partneriais Lietuvoje, 2013 m. spalio 15 – 16 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ rengia Enterprise Europe Network (liet. Europos verslo ir inovacijų tinklas) metinę konferenciją. Šis renginys yra įtrauktas į Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai renginių sąrašą.

  Enterprise Europe Network buvo įsteigtas 2008 m. Europos Komisijos iniciatyva pagal sąjunginę bendrąją Konkurencingumo ir inovacijų plėtros programą (Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP). Enterprise Europe Network yra didžiausias pasaulyje, vieno langelio principu veikiantis, verslo paramos tinklas, kuris vienija beveik 600 organizacijų 54 šalyse. Į tinklą susijungę organizacijos (prekybos ir pramonės rūmai, inovacijų centrai, universitetai, valstybinės bei viešosios organizacijos), teikia pagalbą mažoms ir vidutinėms įmonėms, pasitelkdamos duomenų bazes bei daugelio metų tarpusavio bendradarbiavimo patirtį. Tinkle veikiančios organizacijos teikia viešąsias nemokamas paslaugas, kurių tikslas – padėti įmonėms (ypatingai mažoms ir vidutinėms) plėtoti verslą, išeinant į tarptautines rinkas, taip pat jas informuoti apie Europos Komisijos programas, iniciatyvas, reglamentus. Enterprise Europe Network tinklui Lietuvoje atstovauja keturios organizacijos: Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai bei Lietuvos inovacijų centras.

  Kiekvienais metais Enterprise Europe Network metinės konferencijos rengiamos toje šalyje, kuri pirmininkauja Europos Sąjungos Tarybai. Šiais metais dalyvauti konferencijoje Vilniuje užsiregistravo 768 dalyviai iš 49 šalių. Konferenciją atidarys Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Vaclovas Kontrauskas. Sveikinimo žodį tars Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinio direktorato direktorė Joanna Drake bei Lietuvos Respublikos ūkio viceministras Kęstutis Trečiokas.

  Pagrindinis konferencijos tikslas – skatinti Enterprise Europe Network darbuotojų tarpusavio bendradarbiavimą, dalinimąsi žiniomis ir gerosios praktikos pavyzdžiais, todėl numatoma skaidyti konferencijos darbą į keturias pagrindines temas:

  • Tematinis bendradarbiavimas, kuris remiasi bendradarbiavimu tarp 17-os Enterprise Europe Network sektorinių grupių ir suteikia galimybę pristatyti šių sektorių įmones bei rasti joms verslo partnerius kitose šalyse;

  • Komunikacija ir Enterprise Europe Network teikiamų paslaugų matomumas regionuose ir pasaulyje;

  • Paslaugos ir santykiai su klientais, Enterprise Europe Network teikiamų paslaugų efektyvumo didinimas, siekiant padėti įmonėms didinti konkurencingumą ir plėtrą užsienio rinkose;

  • Enterprise Europe Network stiprinimas, dalinantis specialistų žiniomis, įgūdžiais ir ištekliais, taip užtikrinant efektyvų Enterprise Europe Network darbą.

  Konferencijoje dalyvaus ir kitos verslui svarbios institucijos, su kuriomis Enterprise Europe Network glaudžiai bendradarbiauja, tai:

  – Europos standartizacijos komitetas (CEN, angl. European Committee for Standartization);

  – Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas (CENELEC, angl. European Committtee for Electrotechnical Standardization);

  – Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra (EU-OSHA, angl. European Agency for Safety and Health at Work);

  – Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA, angl. European Chemicals Agency)

  – Azijos intelektinės nuosavybės teisių mažoms ir vidutinėms įmonėms pagalbos centras (angl. ASEAN IPR SME Helpdesk);

  – Kinijos intelektinės nuosavybės teisių mažoms ir vidutinėms įmonėms pagalbos centras (angl. China IPR SME Helpdesk).

  Enterprise Europe Network teikia paslaugas 3 mln. Europos mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ). Per penketą metų tinklas surengė daugiau nei 19 tūkst. vietinių renginių daugiau nei 750 tūkst. MVĮ. Padedant Enterprise Europe Network apie 66 tūkst. verslininkų dalyvavo 4 tūkst. verslo kontaktų renginių ir verslo misijų. Enterprise Europe Network padėjo sukurti 5 tūkst. bendrų įmonių bei 1600 pateikti paraiškas Septintajai bendrajai mokslinių tyrimų ir technologijų vystymo programai.

  Remiantis klientų lūkesčių tyrimo, kuris buvo atliktas 2012 m., duomenimis visas Enterprise Europe Network teikiamas paslaugas 81,5 – 90,6 proc. klientų vertino „Labai gerai“ ir „Gerai“.

  Europos verslo ir inovacijų tinklo

  Vilniaus PPAR biuro vadovė Irena Jasiukevičiūtė

  Tel. +370 5 2135450 Mobile +370 618 39093


Skip to content