• Elektroniniai mokėjimai vartotojams bus pigesni, saugesni ir novatoriškesni

  2018 m. sausio 13 d. pradėta taikyti persvarstyta Antroji mokėjimo paslaugų direktyva. Jos tikslas – Europoje modernizuoti mokėjimo paslaugas tiek vartotojų, tiek įmonių naudai, kad nebūtų atsiliekama nuo šios sparčiai kintančios rinkos.

  Naujosiomis taisyklėmis:

  • draudžiama taikyti pridėtinius mokesčius, t. y. papildomus mokesčius vartotojams už mokėjimą kredito arba debito kortelėmis atsiskaitant tiek parduotuvėje, tiek internetu;

  • atveriama ES mokėjimų rinka mokėjimo paslaugas teikiančioms bendrovėms, dėl tų paslaugų gaunančioms prieigą prie informacijos apie mokėjimo sąskaitą;

  • nustatomi griežti elektroninio mokėjimo saugumo ir vartotojų finansinių duomenų apsaugos reikalavimai;

  • stiprinamos vartotojų teisės daugelyje sričių. Be kita ko, mažinama atsakomybė už mokėjimus be leidimo ir nustatoma besąlyginė teisė (be jokių paaiškinimų) susigrąžinti tiesioginio debeto eurais sumą.

  Šios taisyklės pradedamos taikyti įgyvendinant nuostatas, kurias valstybės narės pagal ES teisės aktus nustatė savo nacionalinės teisės aktuose. Komisija ragina valstybes nares, kurios dar nėra perkėlusios šios direktyvos nuostatų į nacionalinę teisę, nedelsiant tai padaryti.

  Persvarstytą Mokėjimo paslaugų direktyvą (Antrąją mokėjimo paslaugų direktyvą, 2015/2366/ES)
  Europos Komisija pateikė 2013 m. liepos mėn., o abi teisėkūros institucijos – Europos Parlamentas ir ES Taryba – dėl jos susitarė 2015 m. Tai naujausias iš keleto ES priimtų teisės aktų, kuriais siekiama mokėjimo paslaugas padaryti modernias, veiksmingas ir pigias ir sustiprinti Europos vartotojų bei įmonių apsaugą.

  Daugiau informacijos: http://europa.eu/!Fq99cm

Skip to content