• Eksportas svarbus 26 proc. darbo vietų Lietuvoje

  ES prekybos politikos dienos proga Europos Komisijos paskelbtų ataskaitų apie ES eksporto įtaką darbo rinkai ir pajamoms duomenimis, ES eksportas pasaulyje yra svarbesnis nei kada nors anksčiau – jis padeda išlaikyti 36 mln. darbo vietų visoje Europoje, o tai yra dviem trečdaliais daugiau nei 2000 m.

  ES eksportuojant į kitas pasaulio šalis sukuriama 2,3 trln. EUR vertės ES pridėtinės vertės. Nuo šios Europos Komisijos kadencijos pradžios 2014 m. darbo vietų, kurias padeda išlaikyti eksportas, skaičius padidėjo 3,5 mln. Šios darbo vietos yra vidutiniškai 12 proc. geriau apmokamos nei kitų ekonomikos sričių. Prekybos politika yra vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos 2020 m. strategijos komponentų.

  Didžiausias darbo vietų, susijusių su eksportu, skaičiaus augimas pastebėtas nuo 2000 m. Bulgarijoje (+312 proc.), Slovakijoje (+213 proc.), Portugalijoje (+172 proc.), Lietuvoje (+153 proc.), Airijoje (+147 proc.), Estijoje (+147 proc.) ir Latvijoje (+138 proc.). ES eksportas į kitas šalis visame pasaulyje padeda išlaikyti beveik 20 mln. darbo vietų už ES ribų. Šių darbo vietų skaičius nuo 2000 m. išaugo daugiau nei dvigubai.

  Lietuvoje įmonių eksporto už ES ribų vertė 2017 metais sudarė 14 mlrd. eurų. 312 000 darbo vietų Lietuvoje priklausė nuo eksporto iš Lietuvos į ES nepriklausančias šalis. Dar 39 000 Lietuvos gyventojų dirba darbą, susijusį su eksportu iš kitų ES valstybių į ES nepriklausančias šalis. Tai reiškia, kad beveik 26 proc. darbo vietų Lietuvoje priklauso nuo eksporto.

  Lietuvos faktų suvestinė yra ČIA

  Interaktyvus žemėlapis (28 šalių informacijos suvestinės)

  Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6531_lt.htm

Skip to content