• Naujienos
 • Ekonominė prognozė: nepaisant padidėjusio netikrumo, augimas bus atsparus

  Remiantis šiandien Europos Komisijos paskelbta 2018 m. vasaros tarpine ekonomine prognoze
  , ekonomikos augimas Europos Sąjungoje ir euro zonoje šiemet sieks 2,1 proc., o kitais metais – 2 proc. Planuojama, kad šių metų antrojoje pusėje augimas šiek tiek įsibėgės dėl toliau gerėjančių darbo rinkos sąlygų, mažėjančios namų ūkių skolos, tebevyraujančio didelio vartotojų pasitikėjimo ir palankios pinigų politikos.

  Atsižvelgiant į pavasarį prasidėjusį naftos kainų augimą, šiuo metu prognozuojama, kad Europos Sąjungoje infliacija šiemet vidutiniškai sieks 1,9 %, o euro zonoje – 1,7%. Taigi, abiem atvejais numatoma 0,2 procentinio punkto didesnė infliacija, nei buvo prognozuojama pavasarį. 2019 m. prognozėje euro zonos infliacijos rodiklis padidintas 0,1 procentinio punkto (iki 1,7 proc.), o ES infliacijos rodiklis lieka nepakitęs (1,8 proc.).

  Nors pastaruoju metu pasiekti geri ekonomikos rezultatai pasirodė esantys atsparūs, tebėra didelės rizikos, kad jie gali būti prastesni, nei prognozuojama, ir ta rizika nuo pavasario išaugo. Prognozėje pateiktas bazinis scenarijus grindžiamas prielaida, kad įtampa prekybos srityje nebedidės. Priešingu atveju tai neigiamai paveiktų prekybą ir investicijas, taip pat pakenktų visų susijusių šalių gerovei. Be to, pavojų kelia ir galimas finansų rinkų svyravimas, susijęs ir su geopolitine rizika.

  Prognozė Lietuvai

  Lietuvoje 2017 m. realusis BVP dėl labai išaugusio eksporto ir privačiojo sektoriaus investicijų padidėjo 3,8 %. Ekonomikos pakilimas tęsiasi ir 2018 m.: pirmąjį ketvirtį augimo tempas, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, buvo 0,9 %. Pagrindinė priežastis – geri pramonės ir statybos sektoriaus rezultatai. Privatus vartojimas ir toliau buvo vienas iš pagrindinių augimą skatinusių veiksnių, o grynojo eksporto, nors ir neigiamo, poveikis buvo šiek tiek geresnis, nei tikėtasi.

  Numatoma, kad ekonomikos augimas šiek tiek sumažės dėl lėtesnio pagrindinių prekybos partnerių ekonomikos augimo. Apskritai prognozuojama, kad 2018 m. realusis BVP augs 3,1 %, o 2019 m. – 2,6 %.

  Kadangi akcizų, padidintų 2017 m., poveikis silpnėja, tikimasi, kad infliacija sulėtės, todėl padidės disponuojamosios pajamos ir privatus vartojimas. Prognozuojama, kad suderinto vartotojų kainų indekso infliacija sumažės nuo 3,7 % 2017 m. iki 2,7 % 2018 m. ir iki 2,2 % 2019 m. Tuo tarpu kylančios naftos kainos, ypač 2018 m., ir spartus darbo užmokesčio augimas, turintys labai didelį poveikį paslaugų kainoms, turėtų būti pagrindiniai infliacijos veiksniai prognozės laikotarpiu.

  Ekonominė prognozė Lietuvai (anglų kalba): https://ec.europa.eu/info/files/summer-2018-economic-forecast-lithuania_en

  Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4402_lt.htm

Skip to content