• Naujienos
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kvietimas teikti paraiškas dalyvauti Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų nacionalinėje atrankoje

  Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija skelbia 2024 metų Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų nacionalinę atranką. Kviečiame centrinės, regioninės ir vietos valdžios įstaigas bei kitus juridinius asmenis, vykdančius viešojo ir privataus sektorių partnerystės iniciatyvas, aktyviai dalyvauti Europos Komisijos organizuojamuose Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimuose (angl. European Entrepreneurship Promotion Awards).

  Apie Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimus

  Europos Komisija organizuoja EEPA apdovanojimus nuo 2005-ųjų metų. Kiekvienais metais Ekonomikos ir inovacijų ministerija vykdo Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų nacionalinė atranką, kurios metu nacionalinė vertinimo komisija išrenka dvi iniciatyvas, atstovausiančias Lietuvą Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų finaliniame etape.

  Lietuva ne kartą buvo patekusi į Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų trumpąjį sąrašą (pavyzdžiui, 2021 m. VšĮ „Versli Lietuva“ (dabar – VšĮ Inovacijų agentūra) pagalbos verslui iniciatyva „Internete karantino nėra“, 2018 m. Vytauto Didžiojo universiteto gretutinių studijų programa – „Verslumo akademija“). Daugiau informacijos apie ankstesnių metų iniciatyvas ir laimėtojus galite rasti Europos Komisijos tinklapyje.

  Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų tikslai

  Pagrindiniai EEPA apdovanojimų tikslai yra šie:

  1. Nustatyti ir pripažinti sėkmingą veiklą ir iniciatyvas, kurių imamasi skatinant verslumą ir bendradarbiavimą.
  2. Pristatyti ir pasidalyti geriausiais bendradarbiavimo pavyzdžiais ir sėkmės istorijomis.
  3. Dar labiau pabrėžti bendradarbiavimo vaidmens visuomenėje svarbą.
  4. Paskatinti ir įkvėpti bendradarbiauti.

  Kas gali dalyvauti?

  EEPA apdovanojimų nacionalinėje atrankoje gali dalyvauti centrinės, regioninės ir vietos valdžios įstaigos, bei kiti juridiniai asmenys, vykdantys viešojo ir privataus sektorių partnerystės iniciatyvas tarp valdžios įstaigų ir verslo, mokslo programų ir verslo organizacijų. Šiemet antrą kartą konkurse gali dalyvauti ir smulkusis verslas, įgyvendinantis verslumą tarp socialiai pažeidžiamų grupių skatinančias iniciatyvas.

  Teikiamose paraiškose turi būti nurodytos vykdomos arba nesenai baigtos politikos kūrimo, verslumo ar švietimo srities iniciatyvos ir jų įtaka atitinkamam regionui ar vietovei. Taip pat turi būti parodyta laipsniška šių iniciatyvų raida, kuri truktų bent 15 mėnesių.

  Nominacijos

  Konkurso dalyviai gali teikti paraiškas pagal vieną iš šių nominacijų:

  1. Verslumo dvasios skatinimas
  2. Investicijos į verslumo įgūdžius;
  3. Skaitmeninės pertvarkos rėmimas;
  4. Verslo aplinkos gerinimas ir verslo tarptautinės plėtros skatinimas;
  5. Tvarios pertvarkos finansavimas;
  6. Atsakingas ir įtraukus verslumas[1].

  Europos vertinimo komisija numato specialų prizą už kūrybiškiausią ir labiausiai įkvepiančią verslininkystės iniciatyvą.

  [1] Smulkaus verslo subjektai gali teikti paraiškas tik „Atsakingo ir įtraukaus verslumo“ kategorijoje. Paraišką teikianti privati įmonė gali dalyvauti konkurse tik tuo atveju, jeigu ji atitinka MVĮ kriterijus, pateiktus MVĮ apibrėžtyje (europa.eu) ir jei projektas, kuriuo siekiama dalyvauti konkurse, nėra pagrindinė MVĮ verslo veikla. Pagrindiniai veiksniai, lemiantys, ar įmonė yra laikoma MVĮ, yra šie: 1) darbuotojų skaičius; 2) apyvarta arba balanso suma.

  Kodėl verta dalyvauti Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimuose?

  Dalyvavimas Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimuose suteikia nominuojamiems projektams daugiau žinomumo ir pripažinimo. Nacionalinės atrankos nugalėtojams bus suteikiama galimybė atstovauti Lietuvą ir pristatyti savo vykdomą projektą Europos mastu bei tapti sektinu pavyzdžiu visoje Europoje:

  1. Visi nacionalinės atrankos laimėtojai bus pakviesti dalyvauti Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų įteikimo ceremonijoje (apmokant jų kelionės ir apgyvendinimo išlaidas). Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų įteikimo ceremonija vyks š. m. lapkričio mėnesį Vengrijoje, Budapešte.
  2. Informacija apie visų pretendentų į apdovanojimus iniciatyvas bus paskelbta Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų internetinėje svetainėje, kad su ja galėtų susipažinti kuo didesnė visuomenės dalis. Vykdant visuomenės ir socialinio informavimo kampaniją, bus viešinama informacija apie nominuotus pretendentus, jiems bus skiriama daug dėmesio.
  3. Apdovanojimų laimėtojai bus dvejopi: laimėtojai, kuriems skiriamas apdovanojimas už kūrybingą verslumo praktiką, ir vienas vertinimo komisijos didžiojo prizo laimėtojas. Nugalėtojai ne tik gaus apdovanojimus, bet ir bus pagerbti už kūrybingumą ir sėkmingą iniciatyvos įgyvendinimą.

  Kaip pateikti paraišką?

  Užpildytas paraiškų formas (žr. Priedas Nr. 1) „Word“ ir PDF formatais galima pateikti el. p. Pijus.Tarutis@eimin.lt iki 2024 m. gegužės 27 d.

  Daugiau informacijos

  Daugiau informacijos apie atranką ir ankstesnių metų nugalėtojus galite rasti Europos komisijos interneto svetainėje bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijos interneto svetainėje. Taip pat detalesnę informaciją galite rasti Praktiniame vadove (žr. Priedas Nr. 2).

  Jeigu kiltų papildomų klausimų, galite kreiptis į apdovanojimų nacionalinės atrankos koordinatorių – Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Verslumo skatinimo politikos skyriaus patarėją Pijų Tarutį (tel. +370 634 72 550, el. p. Pijus.Tarutis@eimin.lt).

  Pridedami dokumentai:

  1. Paraiškos forma (8 lapai).
  2. Praktinis vadovas (11 lapų).
  3.  Adresatų sąrašas (3 lapai).

  Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos informacija

Skip to content