• EK verslo atstovų klausia, ar reiktų keisti MVĮ apibrėžtį

    Ūkio ministerija kviečia Lietuvos viešojo ir privataus sektoriaus institucijas ir įmones aktyviai dalyvauti Europos Komisijos (EK) paskelbtose konsultacijose dėl labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) apibrėžties peržiūros.

    Šia iniciatyva EK siekia, kad MVĮ apibrėžtis būtų suformuluota tiksliai, atsižvelgiant į ekonominę aplinką, ir būtų užtikrinta, kad Europos Sąjungos (ES) paramos priemonėmis galėtų naudotis tik tos įmonės, kurioms tokios paramos iš tiesų reikia. Gauti atsiliepimai ir pasiūlymai EK padės įvertinti šiuo metu taikomos MVĮ apibrėžties tinkamumą ir reikalingumą ją keisti.

    Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo nuostatos atitinka 2003 m. EK rekomendacijoje nustatytą MVĮ apibrėžtį: MVĮ priklauso įmonės, kuriose dirba mažiau kaip 250 darbuotojų ir kurių metinės pajamos neviršija 50 milijonų eurų arba įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 43 milijonų eurų.

    Viešosios konsultacijos vyks iki š. m. gegužės 6 dienos. Elektroninis klausimynas visomis 23 oficialiosiomis ES kalbomis pateikiamas EK tinklalapyje adresu https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/review_sme_definition?surveylanguage=LT
    .

Skip to content