• Naujienos
 • EK siūlo peržiūrėti Darbuotojų komandiravimo direktyvą

  Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl Darbuotojų komandiravimo direktyvos peržiūros.

  Pasak Komisijos, pasiūlymu siekiama sudaryti palankesnes darbuotojų komandiravimo sąlygas, plėtoti sąžiningos konkurencijos aplinką ir gerbti komandiruotų darbuotojų, t. y. vienos valstybės narės darbuotojų, kuriuos darbdavys laikinai siunčia dirbti į kitą valstybę narę, teises. Visų pirma siekiama užtikrinti sąžiningą darbo užmokestį ir sudaryti vienodas sąlygas komandiruojančioms ir vietos įmonėms priimančiojoje šalyje.

  Pasiūlymu siekiama pokyčių trijose pagrindinėse srityse: (1) komandiruotų darbuotojų darbo užmokesčio, įskaitant subrangos atvejus, (2) per laikinojo įdarbinimo įmones įdarbintiems darbuotojams taikomų taisyklių ir (3) ilgalaikių komandiruočių.

  Pasiūlyme numatyta prievolė komandiruotiems darbuotojams taikyti iš esmės tokias pačias darbo užmokesčio ir darbo sąlygų nuostatas, kokios taikomos vietos darbuotojams (atsižvelgiant į atitinkamos valstybės narės valdžios institucijų ir (arba) socialinių partnerių šioje srityje nustatytas sąlygas).

  Pagal Komisijos pasiūlymą, darbo užmokestį turėtų sudaryti ne tik minimali atlyginimo norma, bet ir įvairios kitos priemokos ir išmokos, jei tokių yra.

  Komisija siekia, kad teisės aktais ar visuotinai taikomose kolektyvinėse sutartyse nustatytos taisyklės taptų privalomos komandiruotiems darbuotojams visuose ekonomikos sektoriuose.

  Pasiūlymu valstybėms narėms suteikiama galimybė užtikrinti, kad subrangovai komandiruotiems darbuotojams mokėtų tokį patį darbo užmokestį, kokį moka pagrindinis rangovas.

  Pasiūlymu taip pat siekiama užtikrinti, kad nacionalinės taisyklės, kuriomis reglamentuojama laikinojo įdarbinimo įmonių veikla, būtų taikomos ir tada, kai darbuotojus komandiruoja užsienyje įsisteigusios laikinojo įdarbinimo įmonės.

  Galiausiai, jei komandiravimo trukmė viršija 24 mėnesius, turės būti taikomos priimančiosios valstybės narės darbo teisės nuostatos, jei jos komandiruotam darbuotojui yra palankesnės.

  Peržiūrėta 1996 m. Komandiruotų darbuotojų direktyva papildys 2014 m. Direktyvą dėl Komandiruotų darbuotojų direktyvos vykdymo užtikrinimo, kuri į nacionalinę teisę turi būti perkelta iki 2016 m. birželio mėn. Direktyvoje dėl vykdymo užtikrinimo nustatomos naujos kovos su sukčiavimu ir piktnaudžiavimu bei už komandiravimą atsakingų nacionalinių valdžios institucijų administracinio bendradarbiavimo gerinimo priemonės.

  BUSINESSEUROPE ir kitos verslo organizacijos itin kritiškai reagavo į pasiūlymą, teigdamos, kad šiandien galiojanti direktyva ir šiais metais įsigaliosianti įgyvendinimo direktyva užtikrina tinkamas komandiruojamų darbuotojų sąlygas ir jų apsaugą. Pasak BUSINESSEUROPE, turint omenyje, kad peržiūros procesas užtruks, pasiūlymo pateikimas ženkliai mažina teisinį prognozuojamumą. BUSINESSEUROPE ir Europos profsąjungų konfederacija (ETUC) taip pat apgailestauja, kad Komisija neįsiklausė į europinių socialinių partnerių prašymą pradėti konsultacijas šiuo jautriu klausimu. Europos statybininkų konfederacija
  , atstovaujanti MVĮ, sveikino Komisijos pasiūlymą (pranešimo tekstas priede). ETUC remia pasiūlymą, bet kritikuoja Komisiją už skubėjimą bei siauresnę nei reikalautą reguliavimo apimtį.

  Daugiau informacijos apie pasiūlymą:

  COM_2016_128_F1_PROPOSAL_FOR_A_DIRECTIVE_EN_V8_P1_842424.pdf

Skip to content