-->
 • EK sieks uždrausti nesąžiningos prekybos praktiką maisto tiekimo grandinėje

  Šiandien Europos Komisija teikia pasiūlymą uždrausti nesąžiningos prekybos praktiką maisto tiekimo grandinėje
  ir taip užtikrinti sąžiningesnes sąlygas mažosioms ir vidutinėms maisto ir žemės ūkio įmonėms, tarp jų ūkininkams, kurie, neturėdami nei pakankamos derybinės galios, nei alternatyvių būdų pateikti savo produktus vartotojams, dažnai kenčia nuo kitų grandinės partnerių taikomos nesąžiningos prekybos praktikos. Be to, į pasiūlymą įtrauktos veiksmingos vykdymo užtikrinimo priemonės, t.y., kai nustatomi pažeidimai, nacionalinės valdžios institucijos gali taikyti sankcijas.

  Pasiūlymu siekiama uždrausti tokią nesąžiningos prekybos praktiką kaip:

  • pavėluoti mokėjimai už gendančius maisto produktus,

  • užsakymų anuliavimas paskutinę minutę,

  • vienašaliai ar atgaline data atliekami sutarčių pakeitimai,

  • vertimas, kad tiekėjas susimokėtų už sugedusius produktus.

  Toliau nurodyta praktika bus leidžiama taikyti tik tada, jei šalys bus sudariusios aiškų ir nedviprasmišką išankstinį susitarimą:

  • situacija, kai pirkėjas grąžina neparduotus maisto produktus tiekėjui;

  • situacija, kai pirkėjas ima iš tiekėjo mokestį, kad užtikrintų arba išlaikytų maisto produktų tiekimo susitarimą;

  • situacija, kai tiekėjas moka už pirkėjo parduodamų maisto produktų pardavimo skatinimą arba rinkodarą.

  Komisijos pasiūlymu reikalaujama, kad valstybės narės skirtų valstybės instituciją, atsakingą už naujų taisyklių laikymosi užtikrinimą. Jei įrodomas nusižengimas, atsakinga įstaiga bus kompetentinga taikyti proporcingą ir atgrasančią sankciją. Ši vykdymo užtikrinimo institucija galės pradėti tyrimus savo iniciatyva arba remdamasi skundu. Skundą pateikiančios šalys galės reikalauti konfidencialumo ir anonimiškumo, kad apsaugotų savo poziciją nuo prekybos partnerio.

  Šį pasiūlymą šiandien spaudos konferencijoje plačiau pristatys Europos Komisijos narys, atsakingas už žemės ūkį ir kaimo plėtrą Phil Hogan. Spaudos konferenciją nuo 13:00 val. Lietuvos laiku (laikas gali keistis) bus galima stebėti tiesiogiai Europe by Satellite
  kanalu.

  Klausimai – atsakymai apie kovą su nesąžininga prekybos praktika maisto tiekimo grandinėje: http://europa.eu/!Vn37dx

  Daugiau informacijos: http://europa.eu/!cP94yK

Skip to content