• Naujienos
 • EK rekomendacijos Lietuvai dėl ekonomikos stiprinimo

  Remdamasi išsamia šalies ūkio analize, taip pat įvertinusi Lietuvos nacionalines reformų bei stabilumo programas, šiandien Europos Komisija pereina prie kito 2018 m. Europos semestro etapo – pateikia tris Lietuvai skirtas rekomendacijas. Rekomendacijos šiandien skelbiamos ir kitoms ES valstybėms narėms.

  Rekomendacijos Lietuvai apima veiksmus 2018-2019 m. mokesčių ir pensijų, švietimo, sveikatos ir socialinės apsaugos bei produktyvumo didinimo srityse.

  Siekiant pagerinti Lietuvos biudžeto galimybes imtis veiksmingesnės socialinės politikos bei didinti viešąsias investicijas, Europos Komisija rekomenduoja gerinti mokestinių prievolių vykdymą ir plėsti mokesčių bazę įtraukiant šaltinius, kurie mažiau kenkia ekonomikos augimui. Nors nuo 2018 m. įsigaliojusi pensijų indeksavimo formulė turėtų užtikrinti pensijų sistemos fiskalinį tvarumą, tačiau Komisija rekomenduoja spręsti pensijų adekvatumo problemą, kuri Lietuvoje yra viena opiausių ES.

  Švietimo sistema nepakankamai atsižvelgia į darbo rinkos poreikius, o nepakankama kvalifikuotos darbo jėgos pasiūla yra vis didesnis iššūkis. Atsižvelgiant į dėl nepalankių demografinių tendencijų ir emigracijos sparčiai mažėjantį darbingo amžiaus gyventojų skaičių, investicijos į žmogiškąjį kapitalą per švietimo ir mokymo sistemas tampa vis svarbesnėmis. Todėl Lietuvai rekomenduojama gerinti švietimo sistemos, įskaitant visą gyvenimą trunkantį mokymąsi, kokybę, efektyvumą bei atitiktį darbo rinkos poreikiams.

  Nepaisant besiimamų žingsnių stiprinti socialinę apsaugą, pajamų nelygybė bei skurdas Lietuvoje išlieka vieni didžiausių ES, o mokesčių ir socialinių išmokų sistema yra viena iš silpniausių pagal korekcinę galią. Todėl Lietuvai rekomenduojama ir toliau tobulinti mokesčių bei socialinių išmokų sistemą, kad ji geriau susidorotų su šiais iššūkiais. EK taip pat rekomenduoja gerinti sveikatos apsaugos sistemą daugiau dėmesio skiriant ligų prevencijai (taip pat ir vietos lygmeniu), gerinant gydymo prieinamumą bei kokybę ir skatinant ambulatorinį gydymą.

  Lietuvai rekomenduojama labiau skatinti produktyvumo augimą. Praeitais metais produktyvumas stipriai paaugo, o jį labiausiai paskatino privačių investicijų didėjimas. Tačiau taip pat svarbu didinti viešųjų investicijų efektyvumą bei gerinti mokslinių tyrimų ir inovacijų politikos koordinavimą, siekiant geriau ir efektyviau naudoti viešąsias priemones, skatinančias mokslo ir verslo bendradarbiavimą šioje srityje.

  Pavasario ekonomikos prognozė

  Pagal jau skelbtą Europos Komisijos parengtą pavasario Lietuvos ekonomikos prognozę
  laikas reformų vykdymui yra palankus. 2017 m. Lietuvos BVP augimas pasiekė 3,8 proc. bei turėtų išlikti aukštas ir ateityje: prognozuojama 3,1 proc. BVP augimas 2018 metais ir 2,7 proc. 2019 metais. Taip pat prognozuojama, kad nedarbo lygis mažės iki 7,1 proc. 2017 m., 6,8 proc. 2018 m. ir iki 6,7 proc. 2019 m. Planuojama, kad Lietuvos valdžios sektoriaus balansas išliks perteklinis.

  Tolesni veiksmai

  EK rekomendacijas valstybėms narėms svarstys ir tvirtins ES Taryba bei Europos Vadovų Taryba. Tuomet valstybės narės turės rekomendacijas įgyvendinti ir įtraukti jas į 2017–2018 m. nacionalinės politikos ir biudžeto planus.

  Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3845_en.htm

Skip to content