• Naujienos
 • EK programa “Misijos augimui”

  Europos Komisija (EK), siekdama padėti mažoms ir vidutinėms Europos Sąjungos įmonėms vystyti savo veiklą užsienyje, yra pradėjusi programą „Missions for Growth“. Šių „misijų augimui“ metu prie aukštų ES pareigūnų vizitų į trečiąsias šalis prisijungia ir ES verslas. Tokių bendrų ES pareigūnų ir ES verslo atstovų delegacijų vizitų tikslas – prisidėti prie ekonominio bendradarbiavimo stiprinimo, užtikrinti ES verslo matomumą, plėsti kontaktus valdžios sluoksniuose, dalyvauti įvairaus lygio politiniuose susitikimuose, kuriuose aptariami prekybiniai santykiai ir verslo sąlygų gerinimas, sprendžiamos verslui aktualios rinkos atvėrimo problemos. Nors tai nėra tiesioginės verslo kontaktų užmezgimo misijos, B2B renginių jose taip pat pasitaiko.

  2013 m. EK planuoja surengti misijas į Rusiją (birželio 16-18 d., daugiau informacijos – priede Nr. 1); Kiniją (liepos mėn.), Indiją arba Vietnamą (lapkričio mėn.). Taip pat svarstomos misijos į Afrikos šalis. Išsami informacija apie šias misijas pateikiama EK tinklalapyje http://ec.europa.eu/commission_20102014/tajani/headlines/news/2012/03/120321_en.htm
  , taip pat per europines verslo konfederacijas BUSINESSEUROPE, EuroChambres, ir The European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises (UEAMPE), valstybių-narių ambasadas bei ES delegacijas ir atstovybes. Atrankoje gali dalyvauti visos be išimties ES verslo įmonės. Galutinė įmonių atranką vykdo EK. Stengiamasi išlaikyti regioninį reprezentatyvumą. Į misijas atrinktos įmonės turi pačios pasidengti savo kelionės ir apgyvendinimo kaštus.

  Dėl misijos į Rusiją:

  EK viceprezidento A. Tajanio vadovaujamos Europos verslo delegacijos vizitas į Rusiją numatytas birželio 16-18 d. Šio „Missions for Growth“ serijos vizito tikslai – prisidėti prie inovacijų sklaidos ir tvaraus ekonominio augimo, padėti įmonėms, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), veikti Rusijos rinkoje ir didinti Europos pramonės matomumą.

  Misijos tiksliniai sektoriai:

  • Staklės / pramoninės mašinos;

  • Nanotechnologijos, mikro- ir nano-elektronika, puslaidininkiai, biotechnologijos ir optika / fotonika;

  • Statybos darbai ir inžinerija;

  • Miškininkystės pramonės šakos;

  • Žaliavos;

  • Plataus vartojimo prekės;

  • Maisto ir gėrimų pramonė;

  • Tekstilė;

  • Farmacija;

  • Medicinos prietaisai.

  Programa: delegacija į Maskvą atvyktų sekmadienį, birželio 16 d. Pirmadienį vyktų „politiniai susitikimai“ su centrinės valdžios ir regionų atstovais, kurių dėmesio centre – dialogas įvairiose reguliavimo srityse. Antradienį būtų rengiami B2B verslo kontaktų susitikimai (tą dieną A.Tajanis išvyktų į Sankt Peterburgą).

  Susidomėjusios įmonės kviečiamos registruotis tiesiogiai DG ENTR svetainėje, adresu: http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/mission-growth/missions-for-growth/antonio-tajani/europe/russia/index_en.htm
  . Registruotis galima iki balandžio 30 d.

  Komisija informuos atrinktas įmones.

Skip to content