• EK dokumentams prieštaraujančios SVV plėtros įstatymo nuostatos bus keičiamos

    Kaip jau skelbėme, 2014 m. spalio 7 d. LR Seimas priėmė LR Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo pataisas.

    Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija atkreipė Ūkio ministerijos dėmesį, kad šios įstatymo nuostatos, įsigaliojančios nuo 2015 m. sausio 1 d., neatitinka 2014 m. birželį įsigaliojusio Europos Komisijos reglamento, apibrėžiančio, kad vidutine įmone laikoma įmonė, kurios apyvarta neviršija 50 mln. eurų, mažąja – kai apyvarta neviršija 10 mln. eurų.

    Asociacija raštu kreipėsi į Vyriausybę ir Ūkio ministeriją, kad būtų skubiai parengtos atitinkamos įstatymo pataisos, atitinkančios EK reglamento apibrėžimus, ir teikiamos svarstyti Seimui skubos tvarka, iki 2015 m. sausio 1 d. Toks prieštaravimas riboja dalies verslo galimybes teikti paraiškas ES paramai gauti.

    Ūkio ministerija, atsakydama į šį raštą, informavo, kad Ūkio ministerija yra numačiusi parengti įstatymo pakeitimą, suvienodinant įstatymo ir minėtų ES dokumentų nuostatas. Šis Ūkio ministerijos įsipareigojimas yra įtvirtintas ūkio ministro 2014 m. lapkričio 26 d. įsakymu patvirtintame Lietuvos verslumo veiksmų 2014-2020 m. plane.

Skip to content