• Naujienos
 • ECVET – naudinga verslui

  ECVET – naudinga verslui

  Viena iš Europoje taikomų priemonių didesniam profesinio mokymo sistemų skaidrumui ir mobilumui užtikrinti yra Europos profesinio mokymo kreditų sistema (ECVET) – asmenų profesinio mokymosi rezultatų perkėlimo, pripažinimo ir kaupimo sistema. Ji palengvina mokymosi rezultatų perkėlimą iš vienos šalies į kitą, iš vienos profesinio mokymo sistemos į kitą. Tai pasitikėjimo sistema, leidžianti išvengti būtinybės antrą kartą vertinti besimokančiuosius, o jų mokymosi rezultatus pripažinti neatsižvelgiant į tai, kur ir kaip jie įgyti. Taip pagerėja asmenų galimybės įsidarbinti, mokytis ar kelti kvalifikaciją bet kurioje Europos šalyje.

  Kalbėdami apie ECVET teikiamas galimybes, ekspertai pastebi, jog švietimo pasaulis, palyginti su verslo bendruomene, turi daugiau informacijos apie šios sistemos naudą ir per projektinę veiklą aktyviai bando diegti ECVET elementus.

  Tačiau tai, kad verslo pasaulis mažai įsitraukęs į šią sistemą, nereiškia, jog jam ji yra nenaudinga. Tarkime, kai įmonės ieško naujų darbuotojų, susiduria su problemomis, kaip įvertinti kandidatų į darbuotojus profesinius pasiekimus. O jei dar darbinamas užsienietis? Sprendimo būdas gali būti ECVET.

  ECVET įgyvendinimo rekomendacijoje (2009 06 18) aprašytos pagrindinės šios sistemos sąvokos ir principai. Žvelgiant į šią rekomendaciją paprasčiau, asmens kvalifikacija tarsi suskaldoma į mokymosi rezultatų vienetus (žinias, įgūdžius, gebėjimus), kuriuos galima įvertinti ir patvirtinti dokumentais.

  Aišku, įmonei svarbu būti užtikrintai, jog patvirtinti dokumentai yra išduoti patikimos institucijos. „Eurochambres“ tinklas galėtų būti vienas tų patikimų partnerių, kuris vertintų ir dokumentuotų mokymosi rezultatų vienetus.

  Papildomos informacijos apie asmens mokymosi rezultatus suteikia ECVET taškai. Jie leidžia palyginti vieno rezultato vieneto svarbą su kitu mokymosi rezultato vienetu, „pamatuoti“ atskiro vieneto svorį tam tikroje kvalifikacijoje. Tačiau norint skaičiais išreikšti mokymosi rezultatų bendrą svorį kvalifikacijoje, nacionalinėse profesinio rengimo sistemose reikia turėti kreditų sistemą.

  ECVET įgyvendinimas ES šalyse suteikia galimybę vienodai suvokti mokymosi pasiekimų vienetus. Vienodas jų „perskaitymas“ Europos įmonėms palengvins darbuotojų samdymo procedūrą, nes bus tinkamai dokumentuotos asmenų kompetencijos. ECVET supaprastins ir tarptautinį darbuotojų mobilumą.

  Apibendrinant įmonės gaunamą naudą dėl ECVET (įdarbinant darbuotojus), galima išskirti šiuos sistemos privalumus: skaidrumą, nuoseklumą, palyginamumą, tarptautiškumą ir patikimumą.

  Skaidrumas įmonėms suprantamas kaip aiškus suvokimas apie būsimojo darbuotojo gebėjimus. Kompetencijos, aprašytos pagal darbo operacijas, lengvai susisieja su realiomis darbo užduotimis įmonėse, kurios panašios visose šalyse. Mokymosi rezultatų vienetų susiejimas su realiomis darbo užduotimis, darbo vietos reikalavimo ir atitikimo jai procedūrą daro skaidresnę.

  Ši sistema turėtų dominti įmones, kurios nori palyginti kompetencijas už savo šalies ribų. Kadangi mokymosi rezultatų vienetai yra paremti darbo užduotimis ir operacijomis, pastarąsias nesunku palyginti ir „suprasti“ tarptautiniu lygiu. Tikimasi, jog sistemos nuoseklumas sudomins darbdavius ir paskatins patiems prisidėti kuriant kvalifikacijų mokymosi rezultatų vienetus, palengvinant asmens perėjimą iš profesinio rengimo sistemos į konkrečią darbo vietą.

  Mokymosi rezultatų vienetai ypač svarbūs profesinio mokymo tarptautiškumui, nes ECVET įrankis puikiai tarnauja profesinio mokymo palyginamumui ES. Pvz., tarptautinėms kompanijoms, vykdančioms veiklą už savo šalies ribų, dažniausiai būna itin svarbu, kad darbuotojų techninis pasirengimas ar gebėjimai būtų vienodo lygmens nepriklausomai nuo darbo vietos. Todėl struktūrizuojant ir naudojant mokymosi rezultatų vienetus profesinio rengimo srityje galima stipriai pagerinti naujų darbuotojų paieškos/atrankos mechanizmą.

  Taipogi ECVET gali pasitarnauti įmonių darbuotojų perkvalifikavimui (ypač vyresniojo amžiaus), kuomet atsiranda papildomų naujų darbo vietai keliamų kvalifikacinių reikalavimų.

  Apibendrinus ECVET teikiamas galimybes įmonėms reikia pabrėžti, jog Lietuvoje šios sistemos įgyvendimas vyksta pasyviai, dažniausiai iniciatyvos kyla iš švietimo pasaulio ir užsienio patirties. Svarbu paminėti, jog Lietuvoje taip pat galima pasinaudoti ES parama, konkrečiai Švietimo mainų paramos fondo administruojamomis programomis ir praktiškai įgyvendinti ECVET elementus per projektinę veiklą.

  Programų projektų planavimo ir vykdymo klausimais konsultuoja Švietimo mainų paramos fondas, www.smpf.lt
  .

  Dėl projektinės idėjos, partnerių paieškos galite kreiptis į Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmus, Profesinio rengimo skyrių, Aušrą Giedrienę.

  Aušra Giedrienė,

  Kauno PPAR profesinio rengimo skyriaus vyr. specialistė, nacionalinė ECVET ekspertė

Skip to content