• Eco-inovacijos LT – priemonė ekologiškos gamybos plėtrai

  Eco-inovacijos LT – priemonė ekologiškos gamybos plėtrai

  Ūkio ministerija siūlo 1,5 mln. eurų įmonėms, norinčioms gaminti ekologiškiau ir tapti konkurencingesnėms tarptautinėje rinkoje. Paskelbtas jau trečiasis kvietimas labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms teikti paraiškas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę „Eco-inovacijos LT“.

  Investicijos pagal priemonę „Eco-inovacijos LT“ gali būti skirtos:

  1. Aplinkosaugos vadybos sistemoms diegti pagal tarptautinių standartų reikalavimus ir gamybos technologiniams ar aplinkosaugos auditams, kuriais būtų pateikta racionalaus išteklių naudojimo ir taršos prevencijos analizė, atlikti.

  2. Projektams, kuriais skatinamas ekologinis projektavimas, t. y. numatoma pagerinti gaminių ekologiškumą per visą jų gyvavimo ciklą (žaliavų parinkimas ir naudojimas, gamyba, pakavimas, vežimas, naudojimas), ekologinius aspektus sistemingai įtraukus pačiame ankstyviausiame gaminio kūrimo etape.

  Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus, kurių kiekvienos vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo šių įmonių įregistravimo dienos (jeigu veikla buvo vykdoma mažiau nei 3 finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 145 tūkst. eurų.

  Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma:

  1. Jei investicijų siekiama gauti aplinkosaugos vadybos sistemoms diegti ir gamybos technologinių ar aplinkosaugos auditams rengti, – 20 tūkst. eurų.

  2. Projektams, kuriais skatinamas ekologinis projektavimas, gali būti skiriama iki 30 tūkst. Eurų.

  3. Įgyvendinant abi pagal priemonę numatytas veiklas – iki 50 tūkst. eurų.

  Paraiškos gauti finansavimą pagal šią priemonę skelbiamos http://lvpa.lt/lt/paraiskos/eco-inovacijos-lt-nr.-2-780

  Paraiškas VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra priima iki 2018 m. spalio 1 d.

  Parengta pagal Ūkio ministerijos informaciją

Skip to content