• Didesnės pridėtinės vertės produktų kūrimui – „Intelektas LT-2“

    Informuojame, kad pratęstas priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-855 „Intelektas LT-2“ pirmojo kvietimo paraiškų teikimo terminas iki š. m. rugsėjo 25 d. 16 val.

    Priemonės tikslas – paskatinti bendrus mokslo ir verslo mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) projektus, kuriančius didesnę pridėtinę vertę turinčius produktus. Priemone tikimasi padidinti verslo inovacijų potencialą ir skatinti naujų produktų pateikimą rinkai, taip įgyvendinant Investicijų veiksmų programoje ir susijusiuose strateginiuose dokumentuose iškeltus tikslus.

    Galimi priemonės pareiškėjai ir partneriai: viešieji juridiniai asmenys, vykdantys MTEP veiklas, arba privatieji juridiniai asmenys, vykdantys MTEP veiklas. Pagal Aprašą partnerystė būtina.

    Daugiau apie priemonę ir aktualius dokumentus rasite čia.

    Parengta pagal Lietuvos verslo paramos agentūros informaciją

Skip to content