• Naujienos
 • Didelių įmonių imamoms paskoloms bus teikiamos garantijos

  Nuo 2016 m. sausio 1 d. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) teiks paskolų garantijas kredito įstaigoms už didelių įmonių imamas investicines paskolas ir paskolas apyvartinėms lėšoms papildyti. Šiam Ūkio ministerijos siūlymui pritarė Vyriausybė.

  „Kadangi vis dažniau iš verslo atstovų išgirstame nuogąstavimų, kad ir didelėms įmonėms yra palyginti sunku gauti reikiamą finansavimą plėtrai, Ūkio ministerija priėmė sprendimą atnaujinti INVEGOS garantijų teikimą kredito įstaigoms už didelių įmonių imamas paskolas. Ūkio ministerija tikisi, kad valstybės garantijos leis didelėms įmonėms plėstis tiek šalies viduje, tiek ir už jos ribų“, – teigia ūkio ministras Evaldas Gustas.

  Pasak ūkio ministro, kredito įstaigoms už didelių įmonių paimtas paskolas bus garantuojama iki 80 proc. paskolos sumos.

  Šiuo metu ne tik smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, už kurių imamas paskolas valstybės garantijos teikiamos jau nuo 2001 m., bet ir stambesniam verslui dėl Rusijos įvestų sankcijų sunkiau vykdyti ir plėtoti veiklą. Todėl garantijos padės ir didelėms įmonėms sumažinti savo verslo riziką ir gauti reikiamą finansavimą, kurio paprastai negautų be valstybės paramos.

  INVEGOS garantijos suma didelei įmonei negalės būti didesnė kaip 1,5 mln. Eur (didelių įmonių, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju – 750 tūkst. Eur), kai garantijos trukmė yra ne ilgesnė kaip 5 metai. Kai garantijos trukmė yra ilgesnė kaip 5 metai, bet ne ilgesnė kaip 10 metų, garantijos suma negalės būti didesnė kaip 750 tūkst. Eur (didelių įmonių, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju – 350 tūkst. Eur) (de minimis pagalbai taikomos ribos).

  INVEGOS įsipareigojimai pagal garantijas kredito įstaigoms už didelėms įmonėms išduodamas paskolas vienu metu neturės būti didesni kaip 20 mln. Eur. Šią sumą pasiekus, INVEGOS garantijos už didelių įmonių imamas paskolas nebus teikiamos.

  Visos INVEGOS garantijos kredito įstaigoms teikiamos laikantis Vyriausybės patvirtinto INVEGOS įsipareigojimų pagal INVEGOS suteiktas garantijas limito.

  Garantijos išmoka bus mokama kredito įstaigos prašymu, kai didelė įmonė nevykdys paskolos sutartyje nustatytų įsipareigojimų ir jai bus iškelta bankroto arba restruktūrizavimo byla.

Skip to content