• Naujienos
 • Didėjant atlyginimui mažėja neapmokestinamas pajamų dydis

  Didėjant atlyginimui mažėja neapmokestinamas pajamų dydis

  Didėjant gyventojo atlyginimui, neapmokestinamas pajamų dydis (toliau – NPD) palaipsniui mažėja. Jei gyventojui per metus buvo pritaikytas per didelis metinis NPD, jis privalo teikti metinę pajamų deklaraciją ir papildomai sumokėti į biudžetą gyventojų pajamų mokestį.

  Kuomet su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos yra 928 eurai (iki 2015 m.- 3192 litų) per mėnesį ir didesnės, mėnesio NPD netaikomas. NPD apskaičiuoti padėtų VMI parengta Mėnesinio neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiuoklė, esanti VMI internetinėje svetainėje
  .

  Nors mėnesio NPD yra atimamas tik iš pajamų, susijusių su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, tačiau apskaičiuojant gyventojui taikytiną metinį NPD, atsižvelgiama ne tik į šios rūšies pajamas, bet ir į kitas metines apmokestinamas pajamas. Gyventojams, kuriems nustatytas mažesnis darbingumo lygis, NPD taikymas nepriklauso nuo gaunamų pajamų dydžio ir taikomas tik su darbo santykiais susijusioms pajamoms.

  Kai gyventojas gauna pajamų iš kelių darboviečių, arba, kai darbo užmokestis yra kintantis, ir kuriuo nors metų laikotarpiu viršijo 928 eurus (iki 2015 m.- 3192 litus) per mėnesį, arba gyventojas gauna kitokių apmokestinamųjų pajamų (pvz., iš nekilnojamojo, kito turto pardavimo, nuomos, dividendų, autorinio atlyginimo ir pan.), susumavus jas su darbo užmokesčiu, sumažėja taikytinas metinis NPD, nes didėjant pajamoms metinis NPD mažėja. Kai gyventojo gautos metinės apmokestinamosios pajamos yra didesnės už 11141 eurą (iki 2015 m. – 38304 litus), metinis NPD netaikomas.

  Tiems gyventojams, kuriems per metus buvo pritaikyta didesnė NPD suma už taikytino metinio NPD sumą, ir dėl to išskaičiuota per mažai pajamų mokesčio, metams pasibaigus atsiranda prievolė iki kitų metų gegužės 1 d. pateikti metinę pajamų deklaraciją ir papildomai sumokėti pajamų mokestį į biudžetą.

  Gyventojams, kurie per metus gauna ne tik darbo užmokestį, bet ir kitų apmokestinamų pajamų ar dirba keliose darbovietėse, palankiausia pateikti prašymą darbdaviui NPD netaikyti ar taikyti tik dalį jo, o kitais metais, deklaruojant metines pajamas, jei jos neviršys nustatytos ribos 11141 euro (iki 2015 m. –38304 litų), susigrąžinti gyventojų pajamų mokesčio permoką.

  Aktualią informaciją mokesčių klausimais galima rasti savarankiškai adresu www.vmi.lt
  . Pasikonsultuoti su VMI specialistais mokesčių klausimais galima paskambinus telefonu 1882 arba +370 5 255 3190. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5 metus.

Skip to content