• Naujienos
 • Dėmesys – verslo aplinkai ir moksleivių profesiniam orientavimui

  Dėmesys – verslo aplinkai ir moksleivių profesiniam orientavimui

  Balandžio 15 d. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai pakvietė Kauno rajono verslininkus aptarti verslo aplinką Kauno rajone ir identifikuoti verslui kylančias problemas ir trikdžius, taip pat aptarti bendradarbiavimo su Kauno rajono savivaldybe 2015 m. veiklos planą.

  Rūmai, imdamiesti konstruktyviam darbui telkti rajono verslininkus, pernai pasirašė bendradarbiavimo sutartį su rajono savivaldybe. Vykdant sutartyje apibrėžtus tikslus, kasmet sudaromas bendrų veiksmų planas.

  2015 m. plane numatoma organizuoti verslo pusryčius, apskritojo stalo diskusijas ir kitus renginius verslo aplinkos gerinimo klausimais. Tarp jų – pristatyti 2014-2020 m. ES struktūrinių investicijų priemones, aptarti išorinės reklamos problemas, surengti apskritojo stalo diskusiją su aukštosiomis mokyklomis dėl mokslo ir verslo bendradarbiavimo, susitikimą su profesinio mokymo centrais, su švietimo ir mokslo ministru. Taip pat siūloma susitikti su Kauno rajone išrinktais Seimo nariais dėl darbdavių poreikių atstovavimo.

  Investicijų ir verslo plėtros programoje numatomas jos aptarimas, paraiškų ir bendrų projektų tarp rajono savivaldybės, rūmų ir įmonių rengimas. Organizuojant tradicinius rajono verslininkų pagerbimo renginius, siūloma įsteigti prizą už geriausią rajono gaminį.

  „Viena iš pagrindinių mūsų misijų – bendrauti su moksleiviais, jaunimu, orientuoti juos rinktis darbo rinkoje paklausias profesijas, kurios garantuos ir darbo vietą, ir gerą atlyginimą. Jaunimas dažnai nežino, kurios profesijos yra reikalingiausios, kad ir Lietuvoje galima pakankamai uždirbti ir oriai gyventi“, – kalbėjo rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis.

  Veiksmų plane numatoma organizuoti jau pasiteisinusias verslo pamokas Kauno rajono mokyklose, mokinių išvykas į įmones, moksleivių verslo idėjų konkursą. Verslininkai ragino imtis iniciatyvos, mokyklose steigiant įvairius techninius būrelius, tam Švietimo ir mokslo ministerija skirs nemažai lėšų.

  Veiklos planas toliau bus aptariamas su Kauno rajono savivaldybe.Skip to content