• DĖL ŽALIAVŲ SVARBOS LIETUVOS PRAMONEI

    Pastarąjį dešimtmetį ES pramonės paklausa žaliavoms iš trečiųjų (ne ES) šalių smarkiai išaugo. Nuolat augo ir trečiųjų šalių eksporto barjerų žaliavoms skaičius, tuo būdu neigiamai veikdamas tarptautinę prekybą žaliavomis.

    Europos Komisija inicijavo diskusiją kartu su ES šalimis narėmis apie padėtį žaliavų rinkoje tarptautiniu mastu, siekiant išsiaiškinti kiekvienos iš ES narių poreikius žaliavoms, ypatingai atkreipiant dėmesį į importuojamas žaliavas iš trečiųjų šalių, augančią jų paklausą. ES valstybės narės diskutuoja apie tai, kurioms žaliavomis ES narės gali apsirūpinti pačios, o kurių joms trūksta, taip pat apie tai, kaip naudojantis išorinės prekybinės politikos instrumentais, būtų galima palengvinti ES pramonės priėjimą prie jai svarbių žaliavų.

    Siekdami suformuoti Europos Komisijai konkrečiais duomenimis pagrįstą poziciją dėl Lietuvos pramonei aktualiausių ir svarbiausių importuojamų žaliavų iš trečiųjų šalių, prašome pateikti Jūsų požiūriu aktualiausias ir svarbiausias Lietuvos pramonei žaliavas, importuojamas iš trečiųjų šalių 2009-2010 metų laikotarpiu, nurodant atitinkamų žaliavų kombinuotos nomenklatūros kodus, jų kiekius, vertes, jei tai yra įmanoma.

    Taip pat prašytume nurodyti ir esamas bei numanomas įvairiausias kliūtis, problemas, kylančias importuojant žaliavas.

    Maloniai prašytume atsakyti iki šių metų gruodžio 1d. el. paštu tomas.truksinas@ukmin.lt

Skip to content