• DĖL VALSTYBINIO STRATEGINIO ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO PROJEKTO PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI

  Aplinkos ministerija š. m. lapkričio 15 d. raštu Nr. (17-1)-D8-10699 Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikė Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano pakeitimo projektą (toliau – Nutarimo projektas). Nutarimo projekto numeris Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos (TAPIS) projektų registravimo posistemėje – 10-4605-01.

  Nutarimo projektu perkeliamos 2008 m. lapkričio 19 d. priimtos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas (OL 2008 L 312, p. 3–30) nuostatos. Vadovaujantis Direktyvos 2008/98/EB 40 straipsniu, Nutarimas turi įsigalioti iki 2010 m. gruodžio 12 d.

  Suinteresuotoms institucijoms Nutarimo projektas teiktas derinti š. m. liepos 1 d. Aplinkos ministerijos raštu Nr. (17-1)-D8-6423.

  Į daugelį gautų pastabų atsižvelgta, pastabos į kurias neatsižvelgta ar atsižvelgta iš dalies pateiktos Nutarimo projekto derinimo pažymoje, kuri kartu su Nutarimo projektu ir kitais dokumentais pateikta Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

  Kilus klausimams dėl Nutarimo projekto, siūlome kreiptis į Nutarimo projekto rengėją Aplinkos ministerijos Atliekų departamento (direktorė Vilma Karosienė, tel. 266 3670) Atliekų tvarkymo strategijos skyriaus (vedėja Ingrida Kavaliauskienė, tel. 266 3511) vyr. specialistę Daivą Kazlauskienę (tel. 266 3513, el. p. d.kazlauskiene@am.lt
  ).

  Lietuvos savivaldybių asociacijai, asociacijai „EEPA“, Lietuvos autoverslininkų asociacijai dėl pateiktų pastabų ir pasiūlymų atsakymus pateiksime raštu. Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybai dėl pateiktų pastabų Nutarimo projektui atsakyta raštu.

Skip to content